Fangene til å arbeide under forhold som minner om slaveri, og blir ofte torturert, hevder Amnesty International.

– Spiser rotter

En ny rapport tegner et skrekkbilde av en leir der fangene måtte overvære en henrettelse og spiste rotter for å overleve.

Amnesty sier de har skaffet til veie satellittbilder som viser hvor mange av fangeleirene befinner seg og hvor store de er. Antall leirer har vokst kraftig det siste tiåret, viser sammenligninger mellom gamle og nye bilder.

Rapporten er delvis basert på vitnemål fra fanger som har sittet i Yodok-leiren og andre leirer.

Fengsles uten grunn

Amnesty sier at bare i en leir, Kwanliso 15 i Yodok, sitter det tusener av fanger som er dømt bare fordi de er i slekt med andre som er arrestert eller har flyktet. Mange vet ikke engang hva de er skyldig i.

Jeong Kyoungil, som var fange i leiren fra 2000 til 2003, forteller at dagen begynner klokka 4 om morgenen og varer til 8 om kvelden. Deretter er det to timer med ideologisk opplæring.

Satelittbildet under viser Kwanliso 15:

nordkorea-fangeleir