Willandkate (Foto: Patrick van Katwijk)
Willandkate (Foto: Patrick van Katwijk)

Leppeleser avslørte Will og Kates private balkong-prat

Les samtalene mellom William og Kate.

Tina Lannin ble født døv og er en profesjonell leppeleser. I sju år har hun tatt oppdrag for både politiet og media gjennom kommunikasjonsbyrået O'Malley.