FOLK I ARBEID: Norge får stadig flere folk i arbeid. Bildet viser samlebåndet på Husøy på Senja, hvor laksefileene håndteres raskt og effektivt. (Foto: Bendiksby, Terje/SCANPIX)
FOLK I ARBEID: Norge får stadig flere folk i arbeid. Bildet viser samlebåndet på Husøy på Senja, hvor laksefileene håndteres raskt og effektivt. (Foto: Bendiksby, Terje/SCANPIX)

Menn får jobb, kvinner henger etter

Det blir færre arbeidsledige i landet, men ledigheten synker raskere blant menn enn blant kvinner.

Det har blitt 6300 færre arbeidsledige i Norge det siste året, viser nye tall fra Nav. Det er samtidig flere ledige stillinger nå enn for ett år siden.

Ved utgangen av april var 72.000 personer registrert som helt ledige og arbeidsledigheten er nå på 2,8 prosent. Ledigheten har falt med 8 prosent siden april i fjor.

Ledige stillinger øker

– Bedringen i norsk økonomi har ført til lavere arbeidsledighet og flere ledige jobber. Antall ledige stillinger har økt for hver måned siden september og stadig færre opplever å bli arbeidsledige, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Det har blitt færre ledige menn, mens det er like mange ledige kvinner nå som for ett år siden. Ledigheten er høyest for personer i 20-årene, mens den faller med økende alder.

19 prosent færre stillinger

I løpet av april ble det lyst ut 14 prosent flere ledige stillinger enn i april i fjor. Bygg- og anleggsarbeid topper listen med 56 prosent flere ledige stillinger enn på samme tid i fjor.

Innen butikk- og salgsarbeid ble det lyst ut 19 prosent færre stillinger enn i april i fjor.

Ledigheten gikk ned i alle fylker, med unntak av Østfold og Aust-Agder hvor ledigheten er uendret i forhold til april i fjor. (©NTB)