drømmebryllup 2 4_3
drømmebryllup 2 4_3

Gift deg i paradis

Slik får du drømmebryllupet i utlandet.

Som sjøfartsnasjon har Norge lange tradisjoner for vielser i utlandet. Det kunne gå lang tid mellom hver gang sjøfolk rakk hjemom, men sjømannskirkene rundt om i verden kom giftesyke til unnsetning. De siste årene har det tatt helt av. Fra 1986 til i dag er antallet nordmenn som gifter seg i utlandet blitt mer enn femdoblet. Les også: SI JA I UTLANDET