sigger (Foto: Kristian Myhre/TV 2)
sigger (Foto: Kristian Myhre/TV 2)

Staten taper på at nordmenn stumper røyken

Inntektene fra tobakksavgiften 782 millioner lavere enn budsjettert i 2010.

Statens inntekter fra salg av tobakk ble langt lavere enn Finansdepartementet hadde beregnet. Det viser statsregnskapet for 2010. I statsbudsjettet for 2010 var inntektene fra tobakksavgiften beregnet til 8.218 millioner kroner. Statsregnskapet viser imidlert at disse inntektene endte på 7.436 millioner kroner, 9,51 prosent mindre enn budsjettert. Inntektene fra avgift på tobakksvarer var i 2010 4,74 prosent lavere enn i 2009. Dette til tross for en avgiftsøkning på sju p