tre (Foto: TV 2)
tre (Foto: TV 2)

Ulovlig trehogst til Stortinget

Trondheimskvinne fikk bot for å hugge tre i egen hage. Nå reagerer Frp.

TV 2 Nyhetene fortalte torsdag historien om Randi Slind i Trondheim, som felte et tre i sin egen hage for å få mer sollys og trivsel. Dette gjorde hun til tross for at hun hadde fått avslag hos kommunen.

Det omstridte treet er en platanlønn, som står på svartelisten over arter som ikke hører hjemme på våre breddegrader. Likevel fikk Slind 30.000 kroner i bot fra Trondheim kommune.

Stortingsrepresentant Tord Lien (Frp) meldte torsdag inn et spørsmål inn til miljø-og utviklingsministeren.

– Platanlønn har ingen naturlig utbredelse i Norge og skal dermed fjernes fra norsk fauna. Da blir det et paradoks at politiet ilegger en bot for brudd på en reguleringsplan som åpenbart er i strid med naturmangfoldsloven, skriver Lien i en melding til tv2.no.

Platanlønn på svartelista

Trondheim kommune har vedtekter på at boområdet Singsaker skal bevares på en spesiell måte, og at for eksempel gamle edelløvtrær skal få stå.

Men platanlønn er en importert art, og som Artsdatabanken har satt på svartelisten 2007.

– Dette har vi gjort fordi treet har en evne til å fortrenge andre stedegne arter, sier Lisbeth Gederaas i Artsdatabanken.

Platanlønnetreet har vist en særegen evne til å akklimatisere seg, og har nå spredt seg langt utover hagegjerdene.

Platanlønn i rettssal og Stortinget?

Randi Slind på Singsaker i Trondheim fikk sjokk da hun ble presentert for boten på 30.000 kroner. Før hun får en begrunnelse fra politiet vil hun ikke betale.

– Eventuelt havner denne saken i retten, sier hun.

Og Erik Solheim må besvare spørsmålet fra Fremskrittspartiet om treet kan vernes i en bebyggelse, siden platanlønnen forlengst er svartelistet.