faiza
faiza

Svært skuffet over Faiza-dommen

Shamrez Khan ble frifunnet for overlagt drap. Faizas familie håper på anke.

Khan ble torsdag dømt til fengsel i åtte år for kidnapping med døden til følge, mens Håvard Nyfløt fikk 17 år for forsettlig drap.

Fulgte rettsaken daglig

Det er Faiza Afshrafs etterlatte svært skuffet over.

Hver dag under den tre uker lange rettssaken har far og to søsken vært til stede i retten. Torsdag satt de på første rad da tingrettsdommer Cecilie Walnum leste den 40 sider lange dommen.

Khan lettet

Begge de to tiltalte ble frifunnet for overlagt drap.

– Han er svært lettet og glad for å bli frifunnet for drapet, sier Khans forsvarer, Gøran Møller Christiansen.

Retten mener det ikke er bevist at Shamrez Khan bestilte et drap på Faiza Ashraf. Khan ble derfor dømt til kidnapping med døden til følge, mens Håvard Nyfløt ble dømt for forsettelig drap. Han anket på stedet.

– Han er svært forvirret, for han skjønte ikke hvordan man kan komme til dette resultatet. Han var forberedt på at aktors tiltale kunne bli lagt til grunn for dommen, men har har man altså valgt midt på treet og det har han vanskelig for å forstå begrunnelsen for, sier forsvarer for Nyfløt, Frode Sulland.

– Ville vært i live

Familien til Faiza Ashraf er helt uenige med retten som frifant Shamrez Khan for overlagt drap.

– Det mener at han var bakmannen, initiativtaker og planla dette. Uten hans rolle ville Faiza vært i live. De er skuffet over dette og håper at påtalemakten vil anke, sier Harald Stabell som er bistandsadvokat for familien.