Krangel (Foto: Illustrasjonsfoto)
Krangel (Foto: Illustrasjonsfoto)

Foreldre i dag er mer ettergivende og usikre

Vi risikerer å få utakknemlige unger som kun tenker på seg selv.

Den moderne barneoppdragelsen byr på store utfordringer.

– Verdinormene i samfunnet har endret seg veldig og mange foreldre er usikre på seg selv og hva de står for, og hvilke verdier de ønsker at barna skal ha med seg i livet, sier førskolelærer og samtaleterapeut, Anne Nielsen til God morgen Norge.

Anne Nielsen har skrevet boken «Foreldrerollen – det er du som er voksen!», i håp om at foreldre skal bli mer bevisste i forhold til denne moderne barneoppdragelsen.

Ettergivende foreldre

Vi ønsker oss glade og fornøyde barn, men får i stedet små prinser og prinsesser som ikke lærer å ta hensyn til andre.

– Mange ting som jeg vokste opp med på 50- og 60-tallet, som var allmene verdiregler, er ikke det i dag. Barna kommer fra forskjellige verdner og foreldrene mener helt motstridende ting, sier Anne Nielsen.

Er vi mer ettergivende i dag?

– Ja det vil jeg tro.

– Når du kvitter deg med alle normer og regler som du ikke vil ha i barneoppdragelsen, som ble gjort etter 50- og 60-tallet, sitter mange igjen med et tomrom. Hva skal jeg gjøre istedet for det som ikke fungerte?, sier Anne.

Stadig flere barn får matallergier, viser amerikansk forskning. (Illustrasjonsfoto)
 (Foto: colourbox.com)
Stadig flere barn får matallergier, viser amerikansk forskning. (Illustrasjonsfoto) (Foto: colourbox.com)

– Ikke la lysten styre

Anne Nielsen mener barn ofte vil la lysten styre hvis de kan velge.

– Valgene vil alltid være følelsesmessige og barna kan ikke se konsekvensen av sine valg på sikt. Barna blir trygge og viljesterke, men også grenseløse og utakknemlige, sier Nielsen.

– Kunsten er å sette en grense. Bestemme seg på forhånd og stå i konfliktene når det blåser. Barn forstår ikke hva de får glede av på lang sikt. Barn er kompetente til det de føler, men ikke konsekvensene.

Anne Nielsen synes det er trist at dagens foreldre er blitt så usikre. Hun mener foreldre må finne trygghet i voksenrollen, ta bevisste verdivalg og huske på å være den voksne.

– Barn kan ikke ta ansvar for stemningen rundt middagsbordet. Du må ta foreldremakten tilbake og bli en trygg voksen som barnet kan stole på.

Dårlig for barnet

Anne Nielsen mener dagens oppdragerstil er for ettergivende. Hun minner at det å oppdra barn krever handlekraft og vilje til å stå oppreist selv når barna ikke liker det vi bestemmer. Hun er redd for konsekvensene hvis dette sklir ut.

– Barna blir overbelastet av et ansvar de ikke kan ta. Det skaper utrygghet når du må ta mange valg i tidlig alder, sier Anne Nielsen til God morgen Norge.