Velg å være fornøyd med det du gjør

De første ukene du trener behøver du ikke gape over alt på en gang. Det holder lenge med to-tre dager i uken i 30 minutt. Senere er det også viktig at du er fornøyd med det du gjør og tenker positive tanker i stedet for: «Jeg skulle gjort litt til».

Klapp deg på skulderen og si «godt gjennomført» til deg selv. Ikke alle har tid til å trene så mye som optimalt. Likevel må en være fornøyd med at en får til det en har satt seg som mål å gjøre!