En trygghetsalarm i et snøre rundt halsen er apparatet som skal sørge for at 84 år gamle Borgny Johanne Gården får den hjelpen hun trenger hvis uhellet er ute.

En iskald desemberdag i Hareid gikk alt galt da hun skulle ut med søpla.

– Hofta sviktet, jeg bare datt, sier 84-åringen til TV 2 Nyhetene.

Ingen kom for å hjelpe

Borgny lå rett ut i snøen, tynnkledt og med lårhalsbrudd. For aller første gang hadde hun bruk for trygghetsalarmen.

Men timene gikk og ingen kom til unnsetning. Først den tredje gangen hun trykket på alarmen fikk hun hjelp.

– Hun kunne ikke ha ligget her ute så mye lenger og vært i live gjennom natta. Det er sikkert, sier datteren Liv Bente.

Ikke sjekket av lege

Men historien slutter ikke der.

Da hjemmesykepleien dukket opp, ble 84-åringen, ifølge datteren, båret rett inn i sin egen seng, uten å bli undersøkt av kvalifisert helsepersonell.

Først dagen etter ble Borgny undersøkt av lege. Da bar det rett på sykehus med komplisert lårhalsbrudd.

Hareid kommune beklager hendelsen og har gått gjennom rutinene.

Færre får institusjonstilbud

De siste ti årene har en stadig mindre andel eldre over 80 år fått tilbud om institusjonsplass her i landet.

Regjeringens målsetting er at flere skal få hjelp hjemme, men som TV 2 Nyhetene fortalte mandag mener hjemmesykepleierne selv at utviklingen nå har gått for langt.

– Hjemmesykepleierne som har svart på denne undersøkelsen svarer at cirka 36 prosent av deres eldre pasienter trenger et institusjonstilbud, sier seniorforsker Heidi Gautun i Fafo til TV 2 Nyhetene.

– Alvorlig funn

Fafo har på oppdrag av Norsk Sykepleierforbund spurt 4000 norske sykepleiere som jobber med eldre om de opplever at pasientene får tilstrekkelig med legetilsyn og medisinsk behandling. 57 prosent av sykepleierne i eldreinstitusjoner svarer ja på dette spørsmålet.

Blant hjemmesykepleierne svarer kun 28 prosent at pasientene deres får tilstrekkelig legetilsyn.

– Det er et alvorlig funn, og kanskje et uttrykk for at den fastlegeordningen vi har i dag ikke klarer å fange opp denne gruppen med pasienter, sier Gautun.

Professor: – Hadde kommet på sykehjem for noen år siden

Professor i geriatri, Torgeir Bruun Wyller, har lenge vært bekymret for legetilbudet til stadig flere eldre som bor hjemme. Han mener hjemmesykepleiernes bekymring må tas på alvor.

– Dette er pasienter som for noen år siden kom på sykehjem. Nå er terskelen for å få en sykehjemsplass blitt høyere, slik at folk kommer hjem til sitt eget hjem med mye mer kompliserte problemer enn de hadde tidligere. Men graden av helsefaglig oppfølging er ikke trappet opp i forhold til det, sier han.