En ny undersøkelse som Fafo har gjort, viser store mangler i eldreomsorgen.

Som TV 2 Nyhetene fortalte mandag,var det ved årsskifte 77.600 mottakere av hjemmetjenester over 80 år. Fafo-undersøkelsen viser at 14 prosent av disse hadde hatt best av å bo på aldershjem, mens 22 prosent burde vært på sykehjem. Med andre ord er det 36 prosent som ikke får det tilbudet de har krav på.

– Regjeringen maler et bilde som er altfor rosenrødt. Jeg forventer at når regjeringen skal legge fram nytt lovverk for helse- og omsorgssektoren og ny nasjonal helseplan nå på fredag, at de rydder opp i de uverdige forholdene, sier Jon Jæger Gåsvatn (Frp) i Stortingets Helse- og omsorgskomité.

Får ikke riktig behandling

Undersøkelsen er gjennomført blant 4000 sykepleiere i norsk eldreomsorg. Norsk sykepleierforbund feller en knusende dom over eldreomsorgen etter å ha fått svarene fra sine egne medlemmer.

Lisbeth Normann i Norsk Sykepleierforbund mener rapporten viser at de sykeste gamle ikke får den behandlingen de skal ha i dag. (Foto: TV 2)

– De sykeste gamle de får ikke den behandlingen de skal ha i dag, verken i hjemmesykepleien eller sykehjemmene, og det har Fafo nå dokumentert gjennom denne undersøkelsen, sier forbundsleder Lisbeth Normann.

Les også: Steinar (86) må dusje på 15 minutter

Vil endre finansierings-modellen

Fremskrittspartiet mener undersøkelsen viser at regjeringen ikke har forstått hvor prekært behovet egentlig er. Nå krever partiet at staten, og ikke kommunene, skal finansiere eldreomsorgen.

– Det må bli en statlig finansieringsordning, akkurat på samme måte som vi har når det gjelder skoleplass, når det gjelder sykepenger og en rekke andre ordninger, så er det rettighetsbasert finansiering hvor pengene kommer automatisk fra staten, sier Gåsvatn.