kreftsuksess (Foto: TV 2)
kreftsuksess (Foto: TV 2)

Vil fjerne flaskehalsene i kreftbehandlingen

Helseminister Strøm-Erichsen ønsker å sette en grense for hvor lenge kreftpasienter skal måtte vente på behandling.

Å fjerne flaskehalsene som gjør at kreftbehandlingen kommer sent i gang har vært målet for flere avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Nå mener helse- og omsorgsministeren andre helseforetak må lære for å korte ned ventetiden for denne pasientgruppen.

Fornøyd med oppfølgingen

Det har gått 14 dager siden Harald Pettersen fikk diagnosen kreft i endetarmen

kreftsuksess-lege
kreftsuksess-lege

– Det verste er å fortelle det til ungene. Det er det som er det tyngste, sier Pettersen

Men han er fornøyd med oppfølgingen han har fått på Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Det har gått veldig fort. Jeg var på undersøkelse på mandag. Fredagen og lørdagen etter hadde jeg fått undersøkelsesdato og operasjonsdato, sier Pettersen.

Systematisk arbeid

Sykehuset har prøvd å systematisk plukke bort flaskehalser fra diagnostisering til behandlingen starter.

– En av de viktigste erkjennelsene er at flaskehalsene varierer fra avdeling til avdeling, fra fagområde til fagområde, og de varierer over tid, sier administrerende direktør på Universitetssykehuset Nord-Norge, Tor Ingebrigtsen.

– Egentlig har vi vært oppmerksom på flaskehalser, men at det var så mange visste vi ikke. Man kan kommunisere direkte uten å gå om henvisende lege, at røntgenlege kan kommunisere direkte med vakthavende lungelege, og det sparer vi masse tid på, sier Ulf Aaseby, professor og avdelingsoverlege, lungeavdelingen, UNN.

Ønsker maksimaltid

Det finnes i dag ingen nasjonale registre for hvor lang tid det tar å sette i gang behandling for de 26. 000 som hvert år får kreftdiagnosen. Nå ønsker helseministeren å sette en maksimal ventetid før behandling starter.

kreftsuksess-helseminister
kreftsuksess-helseminister

– Det går for lang tid mellom ulike behandlinger, mellom røntgen og henvisning den ene og den andre veien. Her er det viktig når man tror det kan være noe alvorlig, at pasientene får hurtig avklaring. De skal oppleve å få rask behandling, sier helse- og omsorgsminister, Anne-Grete Strøm-Erichsen.

- Andre må lære

Da kan andre helseforetak lære av avdelingen for mage- og tarmkirurgi på UNN.

– Det er helt klart, det skal ikke være ventetid, alle skal ha kommet i gang med sin behandling innen fire uker, og de aller fleste innen to uker, sier Rolv-Ole Lindsetmo, avdelingsleder for gastroenterologisk kirurgi ved UNN, og fortsetter med å si at det er mulig med systematisk arbeid, standardisert metode, og en vilje til å fjerne ventetid for kreftbehandling er veldig mye mulig. Det er ikke bare et spørsmål om ressurser, men også hvordan man bruker ressursene.

– Når man hører ordet kreft får man et slag i ansiktet, jeg tenker kun på at jeg skal bli frisk, det er det viktigste, sier Harald Pettersen.