Siv jensen (Foto: TV 2)
Siv jensen (Foto: TV 2)

Frp raste mot media

Beskyldte pressen for grafsing i Birkedal-saken.

Partilederen raste mot media og beskyldte dem for grafsing i Birkedal-saken, det samme gjorde Per Sandberg.

– Dere har allerede dømt

Jensen sier at når media grafser i saker de ikke kjenner fakta i, så er de med på å påvirke utfallet, eller individenes videre skjebne.

– Norge er en rettsstat og alle fortjener en rettferdig behandling og etterforskning.

Per Sandberg var også svært kritisk til dekningen i media og mener også at partiet har håndtert saken etter boken.

– La meg får uttale meg som leder for justiskomiteen, dere, alle sammen som står her nå, dere har allerede dømt. Dere mener at vi på det tidspunktet, når eventuell informasjon kom til partiet, burde ha dømt.

Sandberg mener at media allerede har dømt Birkedal, men påpeker at saken er under etterforskning. Han mener at først etter en eventuell tiltale og dom, kan det dømmes.

– Da kan dere dømme, sier Sandberg.

Svarer ikke på hvor vidt de tok kontakt med politiet

Både Siv Jensen og Per Sandber ble spurt om de hadde tatt kontakt med politiet.

Partilederen mener at det ikke er Frps oppgave å anmelde slike saker, men at de anmoder alle som måtte komme denne typen henvendelser om å gå til politiet. Påpeker at når de får slike henvendelser fra noen, så konfronterer de den det måtte gjelde med anklagene. De tilbyr også den fornærmede veiledning, hjelp og støtte.

Men ifølge 17-åringens bistandsadvokat valgte klienten hennes å fortrenge saken da han følte han ikke fikk støtte av partiledelsen. Se intervjuet i videovinduet under.

Tar ingen selvkritikk

Lederen for justiskomiteen at håndteringen av saken har vært riktig. Han blir spurt om hvordan han ville håndtert det hvis noen kom til ham med påstander av denne arten.

– Da ville jeg reagert akkurat slik som partiet har reagert i denne saken.

Siv Jensen tar heller ingen kritikk på hvordan partiet har håndtert saken, samtidig forsikrer hun om at partiet tar slike saker med det største alvor.

Nekter å svare

Partilederen vil ikke svare på hvor lenge de visste om anklagene mot Trond Birkedal, men sier at de har håndtert saken slik de håndterer alle saker.

– Vi vil ikke være formidler av rykter og eller påstander til media, til det er denne saken alt for alvorlig.

Jensen sier de har videreformidlet all informasjonen de har til politiet.

– Fremskrittspartiet har håndtert denne saken etter vårt interne regelverk. Vi tar denne saken på største alvor, sier Jensen.

Hun hevder at alle i partiet har håndtert saken slik de skulle.

Mo uttalte seg ikke

Partisekretær, Geir A. Mo, har vært under hardt press for å fortelle når han fikk vite om anklagene mot Birkeland. Han uttalte seg derimot ikke på ettermiddagens pressekonferanse.

Det kom heller ikke fram hva han gjorde med opplysningene da han fikk dem.