MARERITT: En livsreddende transplantasjon emdte opp med å bli en livsfarlig kreftsykdom for to britiske pasienter. ILLUSTRASJONSBILDE (Foto: COLOURBOX)
MARERITT: En livsreddende transplantasjon emdte opp med å bli en livsfarlig kreftsykdom for to britiske pasienter. ILLUSTRASJONSBILDE (Foto: COLOURBOX)

Donorpasienter fikk kreftinfiserte nyrer

To pasienter skulle egentlig motta friske nyrer fra familiemedlemmer. I stedet fikk de livsfarlig kreft.

Robert Law (59) og Gillian Smart (46) ventet på hver sin nyretransplantasjon.

Begge to var pasienter ved Royal Liverpool University Hospital, og begge hadde søstre som kunne donere hver sin friske nyre.

I stedet ble de tildelt en nyre hver fra en annen kvinne. Denne kvinnen døde rett før transplantasjonen.

Kan ikke foreta undersøkelse før donasjonen

Da legene foretok en undersøkelse av donorkvinnen, etter at transplantasjonen var ferdig, oppdaget de at hun led av den sjeldne kreftformen Non-Hodgkins lymfom.

Les også: – Kan en som har fått et organ få vite hvem donoren er?

Det britiske Tranplant Service hevder at undersøkelsene av de avdøde donorene må foretas etter transplantasjonen, ettersom organene må tranplanteres raskt.

En undersøkelse før transplantasjonen ville tatt for lang tid, og organene hadde ikke kunnet doneres bort, skriver Daily Mail.

Vet ikke hvem som har skylden

Begge donormottakerne ble derfor etter transplantasjonen alvorlig kreftsyke. De mottar nå cellegift-behandling ved det samme sykehuset som ga dem de kreftinfiserte nyrene.

– Jeg vet ikke om det er noen å skylde på. Men jeg skjønner ikke hvorfor jeg fikk en kreftsyk nyre, når jeg allerede hadde en frisk nyre klar hos min søster, sier pasienten Robert Law.

Les også: Fire fikk organer fra donor med kreft

Gillian Smart sier til den britiske avisen at nyretransplantasjonen skulle være hennes sjanse til å starte livet på nytt.

– Nå tenker jeg bare på at jeg kan ha mange år foran meg med en livsfarlig sykdom, sier hun.

– De visste om risikoen

Royal Liverpool University Hospital har satt igang en omfattende etterforskning for å finne ut av hva som skjedde før, under og etter transplantasjonen.

– Legene ga beskjed til pasientene om de ulike risikoene en transplantasjon medfører. De samtykket likevel til operasjonen. Dette er imidlertid en veldig vanskelig og stressende tid, og vi fortsetter med å gi dem støtte og behandling, sier sykehusdirektør Peter Williams til Daily Mail.

Sykehusleder Tony Bell skrev i et brev til Robert Law at «transplantasjonen ville aldri funnet sted hvis det var mistanke om at donoren hadde kreft».

Både Law og Smart har levert formelle klager til The National Helath Service i Storbritannia, og får bistand fra advokater.