DØDE AV KREFT: Torsdag skulle Arne fortalt sin historie på en konferanse om behovet for raskere diagnostisering av kreftpasienter. I stedet skal han begraves på fredag (Foto: Privat)
DØDE AV KREFT: Torsdag skulle Arne fortalt sin historie på en konferanse om behovet for raskere diagnostisering av kreftpasienter. I stedet skal han begraves på fredag (Foto: Privat)

1500 dør årlig i diagnosekø i Norge

Arne Barsnes ventet fem måneder på kreftdiagnosen. Søndag døde han.

Om lag 1500 mennesker dør årlig i Norge på grunn av at det tar for lang tid før de får diagnose om de har kreft, hevder kreftspesialist.

Arne Barsnes ventet fem måneder på kreftdiagnosen. Søndag døde han, 65 år gammel.

I juni 2009 oppdaget Arne Barsnes at han hadde fått en stor kul på ryggen. To år tidligere var han operert for føflekkreft på ryggen.

– Vi var på hytten da han oppdaget kulen, og kjørte hjem fordi vi var veldig engstelige for hva dette kunne være. Vi vet jo at det er om å gjøre å komme i gang fort, for hvis det er kreft må behandlingen starte tidlig, sier Arnes ektefelle, Inger Marie Barsnes, til TV 2.

Sendt til ortoped

Men diagnosen ble ikke klar på lang tid, og til slutt havnet Arne hos en ortoped ved Stavanger Universitetssykehus.

– Vi synes at det var veldig rart at vi skulle på ortopedisk avdeling, for vi har oppfattet det slik at det har med bein og brukne ledd å gjøre. Legen som tok imot oss var veldig forvirret. Han skjønte ikke dette. Vi var rett og slett redde og lei oss da vi gikk der fra for all tiden som hadde gått uten at diagnose var endelig stilt, sier Barsnes.

Døde før han fikk fortalt

Torsdag skulle Arne fortalt sin historie på en konferanse om behovet for raskere diagnostisering av kreftpasienter. Det er Kreftomsorg Rogaland som arrangerer konferansen og stiller samtidig krav om at pasienter som har mistanke om kreft må få diagnosen sin stilt innen 48 timer.

– Han gledet seg til det møtet. Han meldte seg på med en gang, og ikke bare han. Hele familien meldte seg på. dette var vi veldig interessert i å være med på. Det som skjedde var at Arne ble dårligere og døde. Begravelsen skal være på fredag, forteller kona.

Kreftspesialisten som etter fem måneder fikk stilt Arnes diagnose er ikke i tvil.

– Arne kunne vært i live i dag. Garantert. Fem måneder med en slik type kreft kan være forskjellen mellom liv og død, sier Dagfinn Øgreid som er kreftspesialist.

1500 dør årlig i diagnosekøen

Øgreid mener Arne er langt fra den eneste som kunne vært i live i dag hvis norske kreftpasienter hadde fått et tilbud om hurtigere diagnose ved mistanke om kreft

– Opptil 1500 mennesker kan berges i Norge hvert år hvis en bedrer muligheten for å få en rask diagnostikk. Kreftforeningen og Kreftregisteret har vært veldig tydelige gjennom mange år at dette med tidlig diagnose er en nøkkel til å bedre overlevelsesevnen, sier Øgreid.

Danmark har klart å innføre at det ved mistanke om kreft skal stilles en diagnose innen 48 timer. Nå setter Kreftomsorg Rogaland i gang en aksjon for å få samme tilbudet her i landet.

– Jeg savnet mannen min. ungene savner faren sin veldig. Jeg tror at hvis vi hadde fått satt i gang behandling med en gang kunne Arne vært i live i dag, sier Inger Marie Barsnes.