Energiprisene var 20 prosent høyere i februar 2011 enn i fjor. (Foto: Knut Fjeldstad / SCANPIX)
Energiprisene var 20 prosent høyere i februar 2011 enn i fjor. (Foto: Knut Fjeldstad / SCANPIX)

Vi kan gå mot rekordpriser på strøm

Det er ekstremt lite vann i de norske vannmagasinene. Samtidig stiger kraftprisen fordi Tyskland stenger kjernekraftverk, og Japan må importere mer kull og olje.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den første uken i mars falt fyllingsgraden i de norske vannmagasinene med 2,2 prosentpoeng. Ved utgangen av uke 9 var magasinene 24,8 prosent fulle, nesten 4 prosentenheter lavere enn bunnrekorden fra 2003.

Lite vann i magasinene betyr høy pris på energi. I følge SSB var prisen 20,4 prosent høyere i februar 2011, enn i februar 2010.

Tørrest i sør

Normalt skulle det vært en fyllingsgrad på 49,7 prosent i begynnelsen av mars.

Minst vann er det i kraftmagasinene i Sørøst-Norge, de er bare 21,9 prosent fulle. Vest-Norge har en fyllingsgrad på 22,9 prosent, og Nord-Norge 30,3 prosent.

Mildværet har gjort at strømforbruket er gått ned. Samtidig eksporterer Sverige mer kraft, og de norske kraftprodusentene kunne derfor spare på vannet og importere kjernekraft fra Sverige.

- Kraftsituasjonen er likevel framleis stram, og vi er sårbare for feil i nettet, skriver vassdrags- og energidirektør Agnar Aas på NVEs nettsider.

Gode nyheter

Storm-meteorolog Inge Johannessen. (Foto: Ronald Toppe)
Storm-meteorolog Inge Johannessen. (Foto: Ronald Toppe)
Storm-meteorolog Inge Johannessen lager nedbørprognoser for kraftbransjen, og han har gode nyheter.

– De neste 15 døgnene vil de vestlige fjellområdene i Norden og Nord-Sverige få mer nedbør enn normalt.

For hele Skandinavia pluss Finland vil det komme mellom ti og 50 prosent så mye nedbør som vanlig,.

– Omregnet til energi betyr det mellom 6,5 og 9 TWh, sier han, snittet er 5,8 TWh.

Aller mest nedbør kommer det i Nord- og Midt-Norge, og i Nord-Sverige. Der kan det falle så mye som fire ganger nedbør som normalt de neste 15 dagene.

– Sørøst-Norge får minst, sier Johannessen, mellom 30 og 70 prosent av normalen.

Nedbørrik vår?

Lenger enn 15 dager er det ikke mulig å varsle været, men StormGeo har modeller som viser trender.

– Den siste sesongsimuleringen for april til juni viser at sannsynligvis kommer mer nedbør enn normalt vest og nord i Norden, sier Johannessen.

Slike modeller sier ingen ting om hvor mye mer nedbør, om den kommer som snø eller regn, og heller ingen ting om variasjonene i været.

Japan-effekten

Men for alle som er opptatt av strømprisene er sesongsimuleringen i alle fall et positivt signal?

– I øyeblikket styres nok kraftprisene av andre forhold enn nedbør og temperatur, svarer Johannessen. De lave magasinnivåene er for lengst tatt inn i strømprisen.

– Tirsdag sørget nyheten om at Tyskland vil stenge ned syv kjernekraftverk til et stort prishopp, og det at Japan må importere mer kull og olje fremover har nok større betydning for kraftprisen enn værforholdene akkurat nå.