I fjor sommer kjøpte Josef Rezazadeh drømmehuset i Asker kommune. Etter å ha bodd flere år i Oslo ønsket han og kona å flytte til et roligere område.

– Vi visste at både barnehage- og skoletilbudet var svært godt i denne kommunen, sier Josef.

Halvannen måned etter at de overtar boligen får de seg en stor overraskelse. For da de ringer en nærliggende barnehage får de vite at de sogner til Røyken og ikke Asker.

– Vi ble fullstendig tatt på sengen. I annonsen på Finn.no stod det ingenting om at boligen lå i Røyken. Og i prospektet vi mottok stod det skrevet hele åtte ganger at huset lå i Asker. Dessuten stod det Heggedal på forsiden, og det området ligger jo i Asker.

– Vi var 100 prosent sikker på at vi hadde havnet i Asker kommune, sier Josef.

Flyttet for å trygge barna

Josef liker dårlig at barna nå vil havne på en skole langt unna boligen.

– Siden vi bor 10 meter fra kommunegrensen til Asker, så må vi sende barna fire kilometer med minibuss til skole i Røyken. Vi ønsket oss trygge omgivelser for barna, det var jo derfor vi flyttet ut av Oslo, sier Josef.

Nå føler han seg lurt trill rundt av megleren som solgte de huset.

– Megler og selger burde vært krystallklare på hvor boligen lå. Det ble aldri sagt et ord om at vi flyttet til Røyken, sier Josef.

Se også: Huset ruster ned – kommunen nekter å ta ansvar

– Ingenting har blitt pakket inn

DnbNor Eiendom som hadde ansvaret for å selge boligen stiller seg undrende til Josefs anklager

– Det er beklagelig at det flere steder står Asker i salgsprospektet og at det står konsekvent Asker i taksten. Dette burde vært oppdaget og rettet. Vi har overhodet ingen intensjon om å pakke inn dette, sier Sverre Nielsen, daglig leder for DnbNor Eiendom i Asker.

Sverre Nielsen mener likevel at Josef har blitt opplyst flere ganger om at boligen lå i Røyken.

– Både kjøpekontrakt, akseptbrev, muntlig dialog og kommuneinformasjon i salgsoppgaven viser at boligen ligger i Røyken. Vi vet med sikkerhet at kjøper var inneforstått med at eiendommen lå i Røyken kommune før han kjøpte og før han signerte kontrakt, sier Nielsen.

Les også: Har du heksesot i huset ditt?

Føler seg lurt av selgeren

Josef mener at han aldri ble opplyst muntlig om at boligen lå i Røyken, og føler seg svært urettferdig behandlet av eiendomsmegleren.

– Vi spurte selgeren om barnehageplass, og fikk vite at barnet hadde plass i Asker.

– I ettertid fikk vi vite at selgeren hadde fått barnehageplass i Asker fordi kona jobbet i denne barnehagen, sier Josef.

Se også: Tonjes leilighet tatt over av kakerlakker

– Bransjen skjønnmaler prospekter

Ola Fæhn jobber som forbrukeradvokat i Oslo. Han mener at flere meglere sliter med en bransjesykdom.

– Mange meglere blir litt for ivrige med å skjønnmale prospektet. De kaller det for noe annet enn det det er, sier Ola Fæhn.

Selv om kjøperen i denne saken føler seg lurt, mener Fæhn at han likevel har en dårlig sak juridisk sett.

– Så lenge han har undertegnet på en kjøpskontrakt hvor det er opplyst at boligen ligger i Røyken, så vil det nok bli en tung sak å få erstatning for noe tap. Hvis man oppdager noe man reagerer på etter budgivning, er det et godt råd til alle boligkjøpere å ikke skrive under uten en bemerkning.

– Megleren fortjener imidlertid en ripe i lakken på grunn av unøyaktigheter, sier Fæhn.

Se også: Bløffet i salgsprospekt – huset krympet 10 prosent

Krever erstatning

Josef mener at de var så sikre på at de havnet i Asker, at de var blinde når de undertegnet kontrakten.

– Vi var nok helt blinde på det tidspunktet. Det var en selvfølge at vi flyttet til Asker, sier han.

Josef er fortvilet over situasjonen og ønsker nå å selge boligen i Røyken.

– Vi ønsker å få solgt denne boligen uten å betale DnbNor en krone. Så lenge vi har blitt lurt til å kjøpe en bolig i feil kommune, så bør meglerhuset sørge for utgiftene for hva det koster å flytte.

DnbNor Eiendom ønsker ikke å imøtekomme dette kravet.

– Etter vår oppfatning viser den samlede dokumentasjon at kjøper måtte vite at eiendommen var beliggende i Røyken kommune. Videre er det vårt syn at klageren ikke har grunnlag for å kreve erstattet sine kostnader til kjøp av ny bolig, sier Sverre Nielsen i DnbNor Eiendom.

Trenger du vår hjelp? Tips TV 2 hjelper deg.

Følg oss på Facebook og Twitter