MASSIV OVERVÅKING: Treholts leilighet i Oscars gate var det reneste «Big Brother huset» hvor politiet satt i naboleiligheten i et eget «regirom» og fulgte med på privatlivet til Arne Treholt og Kari Storækre, viser hemmelige dokumenter TV 2 har fått tilgang til.  (Foto: Montasje)
MASSIV OVERVÅKING: Treholts leilighet i Oscars gate var det reneste «Big Brother huset» hvor politiet satt i naboleiligheten i et eget «regirom» og fulgte med på privatlivet til Arne Treholt og Kari Storækre, viser hemmelige dokumenter TV 2 har fått tilgang til. (Foto: Montasje)

POT overvåket Treholts sexliv

Soverommet i Oscars gate ble overvåket 24 timer i døgnet.

Overvåkingspolitiet ga blaffen i norsk lov og vinteren 1982/83 ble det i all hemmelighet montert fire videokameraer og flere mikrofoner som fanget opp nesten alt som fant sted inne i leiligheten til spionmistenkte Arne Treholt.

Også seksuallivet til Treholt og hans kone ble overvåket, ifølge hemmelige dokumenter som TV 2 har fått tilgang til.

498405

Opplysningene om den svært omfattende overvåkingen kommer frem i Gjenopptakelseskommisjonens avhør med en rekke tidligere PST-ansatte.

Massiv overvåking av leiligheten

Det har tidligere vært kjent at Politiets sikkerhetstjeneste (PST), eller POT som var benevnelsen på 80-tallet, hadde montert ett kamera og en mikrofon i den delen av stua som ble kalt biblioteket.

Men avhørene fra Gjenopptakelseskommisjonen som TV 2 har fått tilgang til viser at overvåkingen var massiv.

Treholts leilighet i Oscars gate var det reneste «Big Brother-huset» hvor politiet satt i naboleiligheten i et eget «regirom» og fulgte med på privatlivet til Arne Treholt og Kari Storækre.

Arne Gunnar Solemsjø har forklart seg om installeringen av overvåkingsutstyret i Oscars gate.
Arne Gunnar Solemsjø har forklart seg om installeringen av overvåkingsutstyret i Oscars gate.
Aktiviteten på soverommet ble fanget opp av en følsom mikrofon. Alle telefonene ble avlyttet. Telefonene ble modifisert slik at de fungerte som mikrofoner når de ikke var i bruk.

De to som rigget til «Big Brother-huset» var to svært samkjørte kolleger fra Politiets overvåkingstjeneste, POT.

Arne Gunnar Solemsjø og Leif Karsten Hansen jobbet begge i Teknisk avdeling, og dette er de samme polititjenestemennene som i boken «Forfalskningen» ble beskyldt for å forfalske det såkalte pengebeviset.

– Så liksom mer muligheter

I avhør med Gjenopptakelseskommisjonen forteller Solemsjø hvorfor det det var de to som installerte overvåkingsutstyr i leiligheten.

– Det var veldig mye Hansen og jeg som ble brukt når det var sånne litt spesielle ting. Vi jobbet med tekniske ting og så liksom mer muligheter, har Solemsjø forklart.

Hansen var kjent for å være svært god på finmekanikk, mens Solemsjø var fotoeksperten.

Aktiviteten i stua ble filmet gjennom et kamera plassert i taklisten.

Stereolyd fra stua

Hansen hadde, sammen med kollegaer fra britisk etterretning, boret seg gjennom gulvet fra etasjen over og plassert et lite kamera i enden av borehullet.

Leif Karsten Hansen var kjent for å være svært god på finmekanikk. (Foto: Stian Lysberg Solum)
Leif Karsten Hansen var kjent for å være svært god på finmekanikk. (Foto: Stian Lysberg Solum)
To mikrofoner sørget for stereolyd i stua.

Et kamera fra politiets dekkleilighet pekte inn på kjøkkenet til Treholt og hans lille familie. Hansen og Solemsjø hadde plassert en egen mikrofon inne på kjøkkenet.

Parkeringsplassen til sameiet i Oscarsgate 61, hvor Treholt bodde, ble videovervåket. Trappeoppgangen med døren inn til Treholts leilighet ble også videovervåket.

Solemsjø har overfor Gjenopptakelseskommisjonen forklart dette om fasttelefonen til Treholt:

– Den telefonen hans var modifisert, som vi sier. Den virket som vanlig telefonkontroll (avlytting, red anm) når han brukte den som telefon. Og at når han la på røret, så åpnet mikrofonen, så at vi kunne høre eller de (politikollegaene, red anm) kunne høre lyd gjennom telefonrøret.

Fulgte med fra dekkleiligheten

I dekkleiligheten satt polititjenestemenn foran fire monitorer og fulgte med. Lyden fikk de direkte på øret gjennom hodetelefoner.

I flere av avhørene kommer det frem at lyden var svært god, mens bildene var av dårligere kvalitet.

Det ble skrevet notater og sammendrag av alt det som skjedde i leiligheten. Det som ble vurdert viktig ble skrevet ordrett ned og arkivert.

I halvannet år jobbet seks POT-tjenestemenn med å kartlegge alt som skjedde inne i leiligheten til Arne Treholt.

De jobbet lange dager på skift fra en mindre leilighet som lå i etasjen over Treholt.

Gjenopptakelseskommisjonen: Kjøkkenet, soveværelset til Treholt og Storækre, og biblioteket, til og med døren ut til tårnværelset, det var overvåkingsmuligheten med lyd og videobilde?

Solemsjø: Ja, også kamera ut i trappeoppgangen. Også i vår leilighet som lå over. Der var det montert et kamera i en ventilator i vinduet sånn at vi kunne se ned på området. Hvor han hadde bil, og den sto på en sånn ventilator som du skjærer ut av vinduet.

Gjenopptakelseskommisjonen: Men slik jeg oppfatter det da, siden telefonen var modifisert, så ville de som satt på post høre hva som skjedde på soverommet for eksempel, når dere var der?

Solemsjø: Ja, det går jeg utifra.

Fikk god lyd fra soverommet

En kollega av Solemsjø som TV 2 ikke navngir forteller kommisjonen at mikrofonen fra soverommet ga svært god lyd:

– Man fikk jo med seg noe av det som skjedde der, forklarer den tidligere politimannen i avhør.

Også Leif Karsten Hansen er blitt avhørt av Gjenopptakelseskommisjonen.

Hansen hadde en travel høst i fjor.

Den tidligere POT-tjenestemannen Leif Karsten Hansen på vei inn til Gjenopptakelseskommisjonen i Oslo, for å avgi sin forklaring i forbindelse med påstander om forfalskning av beviser i Treholt-saken.  (Foto: Håkon Mosvold Larsen)
Den tidligere POT-tjenestemannen Leif Karsten Hansen på vei inn til Gjenopptakelseskommisjonen i Oslo, for å avgi sin forklaring i forbindelse med påstander om forfalskning av beviser i Treholt-saken. (Foto: Håkon Mosvold Larsen)
Først kom påstandene om at han hadde fusket med bevis i Treholt-saken.

Deretter avslørte TV 2 at Hansen var med på å bygge opp den hemmelige overvåkingsgruppen som ble styrt fra den amerikanske ambassaden etter at han sluttet i PST i 1995.

I avhøret med Gjenopptakelseskommisjonen forteller Hansen at han på 70-tallet, som ansatt i Overvåkingspolitiet, var vaktleder ved den norske ambassaden i Moskva.

Det var Hansen som hadde ansvaret for å kople opp Treholts telefoner slik at politiet kunne avlytte dem.

Det var også Hansen som boret seg gjennom gulvet fra naboleiligheten og inn til biblioteket i Treholts leilighet.

– Det vi hadde håpet på var om vi kunne få et så skarpt bilde at vi kunne se hvilke dokumenter som Treholt hadde på dette skrivebordet. Men vi traff på en jernkrok (...) Så vi måtte forandre lite grann på borevinkelen. Så vi traff da akkurat enden på skrivebordet (..)

– Jeg hadde vært i utlandet og lært å bruke dette boreutstyret. Men der hadde vi hjelp av en utenlandsk tjeneste til å utføre denne jobben. Jeg gjorde mye av beregningen på forhånd ved å skaffe detaljer av selve bygningen. Det er ganske kompliserte utregninger for å bore og komme riktig.

– Ledelsen visste

– Vi fikk ikke det bildet som vi gjerne ville hatt. Og der har jeg sett – at det har blitt hevdet – at ledelsen ikke visste noe om det. Men jeg vet at jeg ble kalt opp på kontoret til Erstad (daværende overvåkingssjef, red anm), husker ikke når, for å forklare om risikoen ved en slik boreoperasjon, siden jeg hadde vært i utlandet og lært om dette, har Leif Karsten Hansen forklart til Gjenopptakelseskommisjonen.

En av de som deltok i overvåkingen av Treholts leilighet, har forklart til Gjenopptakelseskommisjonen at det var ønsket om «å ta storspionen» som gjorde at overvåkingen ble så massiv.

– Det var jo derfor at den tekniske etterforskningen og alt mulig gikk så langt som det gjorde. For alle ville jo få tatt ham, man var jo overbevist om at han var storspion, har den tidligere POT-tjenestemannen forklart.

Etter at boken «Forfalskningen» kom ut i høst ble EOS-utvalget bedt om å gå gjennom metodebruken i Treholt-saken. I løpet av våren kommer EOS-utvalgets rapport om Treholt-saken.

– Eventuelle avsløringer påvirker ikke oss. Vi skal levere en særskilt melding til Stortinget i løpet av våren, sier leder Helga Hernes i EOS-utvalget til TV 2.

Kari Storækre: – Ubehagelig og krenkende

Kari Storækre sier i en kommentar til TV 2 følgende om opplysningene hun nå er blitt kjent med:

– Dersom dette stemmer, er det både ubehagelig og krenkende. I tillegg antar jeg at det må være et brudd på menneskerettighetene, sier Storækre om den ulovlige metodebruken.

I et avhør med Gjenopptakelseskommisjonen forteller en tidligere POT-ansatt at han hørte hvordan Storækre skvatt da et batteri som forsynte overvåkingsutstyret på kjøkkenet med strøm, ble ødelagt.

– Da dette batteriet (på kjøkkenet, red anm) var i ferd med å gå ut eller bli utladet så kom det et fryktelig smell. Da husker jeg at jeg satt i medhør og da var det bare Kari Storækre som var hjemme og hun skvatt noe fryktelig. Og jeg skvatt jo like mye som henne.