Tidligere POT tjenestemann Arne Gunnar Solemsjø forklarte seg i november om Treholt saken for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. (Foto: Tore Meek)
Tidligere POT tjenestemann Arne Gunnar Solemsjø forklarte seg i november om Treholt saken for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. (Foto: Tore Meek)

Treholt-spaner hadde bildebevis i personlig safe

TV 2 har fått tilgang til vitneavhør fra de hemmelige avhørene i Gjenopptakelseskommisjonen.

Arne Gunnar Solemsjø er en av to tidligere spanere i Politiets overvåkingstjeneste (POT) som er beskyldt for å ha fabrikkert det sentrale pengebeviset i Treholt-saken.

Til tross for dette har han hatt ansvaret for å oppbevare de omstridte bildebevisene.

Materialet ble oppbevart i en personlig safe, lenge etter at Solemsjø gikk av med pensjon.

Beskyldt for fabrikkering av bevis

Disse opplysningene kommer frem i hemmelige avhør som er gjort av Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker.

pstfoto (Foto: Arne Gunnar Solemsjø)
pstfoto (Foto: Arne Gunnar Solemsjø)
Bildet til høyre viser POT-spaneren Leif Karsten Hansen på kne under en skrivepult i Arne Treholts leilighet, og er tatt av politi-kollega Arne Gunnar Solemsjø.

De to spanerne står bak det sentrale pengebeviset som var med på å dømme Arne Treholt, som spion til fordel for Sovjetunionen.

I boken «Forfalskningen», som kom ut i fjor høst, ble de to tidligere politispanerne beskyldt for å ha fabrikert det såkalte pengebeviset i Treholt-saken.

Det var i september at de oppsiktsvekkende opplysningene ble presentert i en bok som Geir Selvik Malthe-Sørenssen sto bak.

En kilde med fortid i Politiets overvåkingstjeneste (POT) hevdet overfor Malthe-Sørenssen at bildene av pengebeviset aldri var blitt tatt i Treholts leilighet i forbindelse med en hemmelig ransakelse i august 1983, men derimot på politihuset på Grønland etter at Treholt ble arrestert i januar 1984.

BAKGRUNN: – Avslører politiløgn i Treholt-saken

Har forklart seg om den personlige safen

Opplysningene i boken vakte så sterk oppsikt at Gjenopptakelseskommisjonen i fjor høst så seg nødt til starte egen etterforskning av påstandene om bevisjuks.

Gjenopptakelseskommisjonen er nå ferdig med en rekke avhør av tidligere ansatte i overvåkningen – deriblant Solemsjø og Hansen.

Det er i disse avhørene at opplysningene om Arne Gunnar Solemsjøs personlige safe dukket opp.

Kommisjonen har avdekket at Solemsjø lenge etter at han gikk av med pensjon fortsatte å ha ansvaret for oppbevaringen og håndteringen av de sentrale bildebevisene i Treholt-saken.

Alt materiale ble oppbevart i Solemsjøs personlige safe.

TV 2 har fått tilgang til referatene fra de hemmelige avhørene i Gjenopptakelseskommisjonen.

Måtte ta kontakt med Solemsjø for tilgang

I disse referatene bekrefter ledelsen i Politierts sikkerhetstjeneste (PST) at de måtte ta kontakt med Solemsjø hver gang de skulle ha tilgang til bilder og andre tekniske bevis i Treholt-saken.

Dagens leder for teknisk seksjon i PST er en som bekreftet dette, da han 18. februar i år møtte til avhør om de sentrale bildebevisene.

– Ja. Han (Arne Gunnar Solemsjø, red anm) hadde kontroll på hvor de var, etter at vi flyttet til Nydalen så hadde han de fortsatt i sin besittelse i safen sin, har han forklart til Gjenopptakelseskommisjonen.

På spørsmål om dette var en personlig safe, eller er en avdelingssjef-safe, svarer den tekniske lederen dette:

– Solemsjø har jo hatt en ... hva skal jeg si kontroll ... tatt hånd om de bildene også etter at vi flyttet til Nydalen, hvor han har ... for han har jobbet som pensjonist hos oss, og har hatt en safe hvor han har oppbevart de bildene, har han forklart til Gjenopptakelseskommisjonen.

Her er politiets siste spaningsbilder av Arne Treholt på Fornebu lufthavn, bare minutter før han ble pågrepet.
Her er politiets siste spaningsbilder av Arne Treholt på Fornebu lufthavn, bare minutter før han ble pågrepet.

Da Solemsjø selv var inne til avhør hos Gjenopptakelseskommisjonen 8. november erkjente den pensjonerte spaneren forholdet.

Bekreftes av Solemsjø selv

– Ja, de lå jo i en safe som jeg hadde tilgang til, mens jeg var her som pensjonist (...) Jeg hadde jo et kontor (...) Der lå jo negativene, har Solemsjø forklart.

Han bekrefter videre at alt som knyttet seg til Treholt-saken, hadde han på sitt kontor. Selv etter at han ble pensjonist, var det han som regjerte med bildene.

– Ja, for de kom jo til meg for og spurte hele tiden (...) Så det var jo meg de kom og spurte hver gang det var noe om de negativene eller bildene, lyder forklaringen til Solemsjø.

Han bekrefter at det var han som håndterte kommisjonen da det i sin tid ble aktuelt med fotofremvisning.

– Da var jeg inne på kontoret til XX (den tekniske lederen, red anm) og fikk med meg negativene derfra, heter det i forklaringen.