Tidligere POT tjenestemann Arne Gunnar Solemsjø forklarte seg i november om Treholt saken for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. (Foto: Tore Meek)
Tidligere POT tjenestemann Arne Gunnar Solemsjø forklarte seg i november om Treholt saken for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. (Foto: Tore Meek)

Treholt-spaner hadde bildebevis i personlig safe

TV 2 har fått tilgang til vitneavhør fra de hemmelige avhørene i Gjenopptakelseskommisjonen.

Arne Gunnar Solemsjø er en av to tidligere spanere i Politiets overvåkingstjeneste (POT) som er beskyldt for å ha fabrikkert det sentrale pengebeviset i Treholt-saken. Til tross for dette har han hatt ansvaret for å oppbevare de omstridte bildebevisene. Materialet ble oppbevart i en personlig safe, lenge etter at Solemsjø gikk av med pensjon. Beskyldt for fabrikkering av bevis Disse opplysningene kommer frem i hemmelige avhør som er gjort av Gjenoppt

Mer innhold fra TV 2