INN I DET GODE SELSKAP: Ola Borten Moe blir ny olje  og energiminister i den rødgrønne regjeringen. Her er han sammen med bestefaren, tidligere statsminister Per Borten, i 1999.
INN I DET GODE SELSKAP: Ola Borten Moe blir ny olje og energiminister i den rødgrønne regjeringen. Her er han sammen med bestefaren, tidligere statsminister Per Borten, i 1999.

Ola Borten Moe går i bestefars fotspor

Snart førti år etter at bestefaren Per gikk av som statsminister blir Ola Borten Moe landets nye olje- og energiminister.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Få uker før den 34 år gamle Trondheims-bonden velges til ny nestleder i Senterpartiet, blir han tatt inn i varmen som medlem av den rødgrønne regjeringen.

Fredag bekreftet statsminister Jens Stoltenberg at Ola Borten Moe tar over etter Terje Riis-Johansen som olje- og energiminister i den rødgrønne regjeringen.

Født inn i politikken

Ola Borten Moe var ikke født da bestefaren Per måtte forlate statsministerens kontor, men i barneårene fikk han høre mange historier som inspirerte ham til å gå inn i politikken.

Han engasjerte seg tidlig i Senterungdommen i hjemfylket og som 19-åring ble han valgt inn i bystyret i Trondheim, hvor han fikk muligheten til å jobbe med politikk på heltid. I tillegg til å være kommunalråd var han også nestleder i Kirke- og kulturkomiteen og leder av Oppvekstkomiteen i byen.

I tre perioder var Borten Moe medlem av bystyret, men få i rådhuset var i tvil om at han hadde større ambisjoner.

Bonde i byen

Per Borten sammen med daværende statsminister Einar Gerhardsen. (Foto: Scanpix/SCANPIX)
Per Borten sammen med daværende statsminister Einar Gerhardsen. (Foto: Scanpix/SCANPIX)
Hjemme på Leinstrand i Trondheim, ikke langt fra nabokommunen Melhus, der bestefaren bodde, har Borten Moe overtatt gården. Han er utdannet agronom fra Sjetlein og har mellomfag i statsvitenskap og historie fra NTNU.

Fra 2001 var han varamedlem til Stortinget, i 2003 ble han valgt til leder av Sør-Trøndelag Nei til EU, før han ble listetopp og stortingsrepresentant fra hjemfylket i 2005.

De første to årene på Stortinget var Borten Moe medlem av energi- og miljøkomiteen, før han i 2007 ble valgt til leder for Stortingets næringskomité. Siden valget i 2009 har han vært medlem både av kommunalkomiteen og kontroll og konstitusjonskomiteen.

Solospiller og kronprins

Ola Borten Moe har flere ganger blitt karakterisert som solospiller og en løs kanon og blitt beskyldt for å være illojal både overfor samarbeidspartiene og partiledelsen og fremhevet at Senterpartiet hører hjemme i sentrum av norsk politikk.

Under landsmøtet i Ålesund for to år siden gikk han ut i åpen konfrontasjon med partileder Liv Signe Navarsete.

Likevel får han nå tillit både som statsråd og nestleder i partiet, der mange ser på ham som den naturlige kronprinsen.

I videovinduet under kan du se et nyhetsinnslag fra 1999 med en yngre Ola Borten Moe sammen med bestefar Per Borten.

496129

Vil gi folket mer makt

For et år siden tok han til orde for å ta makt fra partiorganisasjonene og la velgerne få større innflytelse ved valg.

Som folkevalgt har Borten Moe de siste årene vært opptatt av hvordan demokratiet fungerer. Da Lagtinget holdt sitt siste møte ba han om ordet for å understreke betydningen av hvor sterkt prinsippene om maktfordeling og mindretallsvern slår i Grunnloven.

«Ikke minst i en tid med flertallsregjering, og innenfor et system der et alminnelig flertall på Stortinget legger føringer for hvordan Grunnloven er å forstå, er det grunn til å stoppe opp ved begrepene maktfordeling og mindretallsvern. Vår grunnlov hviler tungt på disse prinsippene, og ikke uten grunn. Uten ukrenkelige individuelle rettigheter og statsmakter som balanserer ut flertallets makt, reduserer vi vår mulighet til å leve frie liv. Stortingets fremste oppgave er å være en sterk statsmakt og forsvare borgernes rettigheter og mulighet til å leve frie liv, vernet mot overgrep og maktmisbruk. Da må Stortinget være like sterkt, like uavhengig som Lagtinget en gang var ment å bli. Det er vår oppgave å verne om institusjonene og utvikle dem videre, i tråd med «tida og tilhøva» som det så vakkert står i fjelloven. Den levende arven etter Lagtinget må være en stadig påminnelse om nettopp dette», sa han fra Lagtingets talerstol.