boligbrann (Foto: Bergensavisen)
boligbrann (Foto: Bergensavisen)

Dyster boligbrannrekord i fjor

Forsikringsselskapenes erstatninger etter boligbranner ble rekordhøye 4,2 milliarder kroner i 2010

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Flammen slikker opp over taket. Og røyken oser ut av takkonstruksjonen. Det er lørdag kveld, en julidag i fjor sommer.

– Det var tilfeldig at jeg så røyken sive forbi vinduet, jeg kastet meg på telefonen og varslet brannvesenet, forteller Renate Berge, beboer i Strutthaugen 1-5 i Arna utenfor Bergen.

HELDIG: Renate Berge er glad for at det gikk så bra som det gjorde da det bran i leilighetskomplekset hun bodde i. (Foto: Jan Kåre Gåsemyr)
HELDIG: Renate Berge er glad for at det gikk så bra som det gjorde da det bran i leilighetskomplekset hun bodde i. (Foto: Jan Kåre Gåsemyr)

Berge forteller om den dramatiske kvelden da hun fikk overlevert datteren til naboene og reddet ut det viktigste.

Seks timer tok det før brannmannskapene nedkjempet flammene i leilighetskomplekset.

Milliarder opp i røyk

Forsikringsselskapenes erstatninger etter boligbranner ble rekordhøye 4,2 milliarder kroner i 2010. Det er en økning på hele 31 prosent sammenlignet med 2009 ifølge ny statistikk fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

– Dette er en alarmerende sterk økning, sier kommunikasjonsdirektør i FNO, Leif Osland, til TV 2 Nyhetene.

Han påpeker at de totale boligbrannerstatningene for 2010 er langt høyere enn man har registrert noen gang tidligere.

– Forskjellene i forhold til tidligere år er oppsiktsvekkende store, sier Osland.

Kommunikasjonsdirektør i Finansnæringens Fellesorganisasjon, Leif Osland. (Foto: FNO)
Kommunikasjonsdirektør i Finansnæringens Fellesorganisasjon, Leif Osland. (Foto: FNO)

Mange døde

I 2010 omkom 63 mennesker i brann, ingen liv gikk tapt natt i brannen i Arnatveit natt til 10. juli i fjor.

– Det var som på en film, og jeg er lykkelig for at det gikk så bra som det gjorde, alle kom seg ut i tide, sier Renate Berge.

Nedgang i Bergen

– I Bergen har vi hatt en nedgang i antall boligbranner fra 2009 til 2010 på hele 32 prosent. Tryg har aldri tidligere registrert tilsvarende endring fra et år til et annet, sier pressetalskvinne i Tryg Forsikring, Heidi Tofterå Slettemoen.

Tilsvarende nedgang for hele Hordaland fylke er 28 prosent.

– Vi ser at kommuner som fokuserer på skadeforebyggende tiltak og kunder som bruker de råd som forsikringsselskapene gir, merker en klar effekt på utviklingen i brannstatistikken, sier Slettemoen, og berømmer Bergen brannvesen som årlig har rundt 20.000 tilsyn i boligmassen i Bergen.

Brannsjefen i Bergen, Helge Eidsnes, påpeker at elektriske mangler og feil er en viktg årsak til alle brannene.

Brannsjefen i Bergen, Helge Eidsnes. (Foto: Jan Kåre Gåsemyr)
Brannsjefen i Bergen, Helge Eidsnes. (Foto: Jan Kåre Gåsemyr)

Han sier brannvesenet har lykkes med sitt forebyggende arbeid og ligger langt under snittet når det gjelder boligbranner i Norge, dersom en ser på antall boliger/innbyggere.

Traumatisk

Tryg på sin side gjennomfører årlig nær 70.000 hjemmebesøk på landsbasis, og tar da en sikkerhetssjekk hos kundene med kontroll av brannslukningsapparat, hovedstoppekran og enkle elektriske installasjoner.

Også takstmennene sjekker røykvarsler, slukkeutstyr, hovedstoppekran etter en skade.

– Å oppleve en brann er noe av det mest traumatiske du kan komme ut for. Alle som har vært involvert i en brannhendelse, stor eller liten, vet at de aldri ønsker å oppleve det igjen, sier Tofterå Slettemoen.

Store boligbranner

– Statistikken viser at det har vært flere relativt store boligbranner. Sprengkulden sist vinter og i november og desember har bidratt til høyere utbetalinger fra forsikringsselskapene, sier Osland.

Sprengkulden innebar sterk økning i vedfyringen, i følge FNO. Det sammen med økt strømforbruk gav større risiko for brann, i følge Osland.

– Brannrisikoen øker dersom en overbelaster det elektriske anlegget. Det gjelder ikke minst dersom man har et eldre anlegg som er dårlig vedlikeholdt og underdimensjonert i forhold til bruken av det elektriske utstyret, sier Osland.

(Artikkelen fortsetter under).

Utviklingen i forsikringsselskapenes årlige erstatningsutbetalinger knyttet til boligbranner i perioden 1985-2010 er illustrert i grafen ovenfor. Tallene er justert for endringer i konsumprisindeksen og måler således faste 2010-kroner. Forsikringsbransjen har felles sammenlignbar brannstatistikk fra og med 1985. (Foto: FNO)
Utviklingen i forsikringsselskapenes årlige erstatningsutbetalinger knyttet til boligbranner i perioden 1985-2010 er illustrert i grafen ovenfor. Tallene er justert for endringer i konsumprisindeksen og måler således faste 2010-kroner. Forsikringsbransjen har felles sammenlignbar brannstatistikk fra og med 1985. (Foto: FNO)

1718 branner

FNOs statistikk omfatter branner og branntilløp inklusive skader på utstyr som følge av overspenninger fra tordenvær. Sistnevnte skader har likevel liten betydning for det samlede erstatningsnivået.

Det har i alt vært 1718 branner med erstatninger over 200.000 kroner i 2010.

Det er Østlandet som er hardest rammet av erstatningsøkningen for boligbranner. Veksten har vært størst i fylkene Oslo, Akershus, Vestfold, Oppland, Vest-Agder og Troms.

På nettsidene til Finansnæringens Fellesoragisasjon kan du lese gode råd for å sikre deg mot brann.