GODE TIDER: For å lette trykket fra finanskrisen sprøytet regjeringen oljemilliarder inn i den norske økonomien. Tisdag forklarte statsministeren BI studentene hvorfor det er viktig å spare penger i gode tider.  (Foto: TV 2)
GODE TIDER: For å lette trykket fra finanskrisen sprøytet regjeringen oljemilliarder inn i den norske økonomien. Tisdag forklarte statsministeren BI studentene hvorfor det er viktig å spare penger i gode tider. (Foto: TV 2)
KNIPER IGJEN: Statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen mener det er på tide å spare på oljepengene. (Foto: Poppe, Cornelius/Scanpix)
KNIPER IGJEN: Statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen mener det er på tide å spare på oljepengene. (Foto: Poppe, Cornelius/Scanpix)

Norge bruker mindre oljepenger enn ventet

Regjeringen sprøytet oljemilliarder inn i den norske økonomien under finanskrisen. Stoltenberg vil nå holde igjen på pengebruken for å hindre press på renten.

– Fordi vi har holdt igjen på pengebruken i gode tider, hadde vi store reserver å sette inn i dårlige tider. Dermed kunne vi øke pengebruken kraftig og sette inn massive tiltak for å bekjempe virkningene av finanskrisen, sier Jens Stoltenberg.

Budsjettene for 2009 og delvis også 2010 var sterkt preget av finanskrisen, og rammene for oljepengebruken, som skal tilsvare fire prosent avkastning på oljefondet, ble betydelig overskredet. Men nå reddes budsjettene av langt høyere oljeinntekter enn ventet, og en forsiktig innstramming av statsbudsjettet.

Sysselsettingen har i tillegg vokst igjen. Derfor mener Stoltenberg det er på tide å holde igjen på pengebruken for å hindre press på renten.

Les også: Boligprisvekst kan føre til høyere rente

Les også: Regjeringen kutter bruken av oljepenger

– Vi vil allerede i 2011 være tilbake på fireprosentbanen for bruk av oljepenger, sa statsministeren da han i dag møtte studenter på BI sammen med finansministeren.

Fire prosent

– Dette er gode nyheter for norsk næringsliv og et bidrag til å dempe presset på renten, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

I statsbudsjettet for 2011 ble bruken av oljeinntekter ut over fireprosentbanen anslått til 19 milliarder kroner i 2010 og 7,4 milliarder kroner i 2011.

Lavere utgifter

Finansminister Sigbjørn Johnsen (AP) fastslår at oljepengebruken går ned fordi sykefraværet er lavere enn anslått og skatte- og avgiftsinngangen er bedre enn ventet.

I tillegg har færre asylankomster bidratt til lavere utgifter for statskassen.

Nye anslag for 2011 kommer i revidert nasjonalbudsjett i mai. (©NTB/TV 2)