eldre1TOPP (Foto: TV 2)
eldre1TOPP (Foto: TV 2)

Bare halve «eldremilliarden» går til eldre

Kommunene bruker eldrepenger til skole, kultur og bredbåndsutbygging.

Regjeringen bevilget i november i fjor en ekstra milliard kroner i såkalt frie midler til kommunene. «Eldremilliarden» kom etter en serie reportasjer på TV 2 Nyhetene som viste at 3000 gamle og syke her i landet ventet på et heldøgns omsorgstilbud.

De fleste norske kommuner har nå vedtatt hvordan pengene skal brukes. Av de 833 millionene kommunene så langt har brukt eller bestemt seg for å bruke, går 452 millioner til å styrke eldreomsorgen i kommunene.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap). (Foto: TV 2)
Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap). (Foto: TV 2)

– Dette er gitt som frie inntekter, og det betyr at kommunene kan prioritere. Men de prioriterer jo det som er viktigst, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

STOR OVERSIKT: Sjekk selv: hvor ble det av eldremilliarden?

Sliter med underskudd

Mange kommuner slet i 2010 med store underskudd. Mye av dette underskuddet skyldes at det ble brukt mer penger på eldreomsorg enn det kommunene hadde budsjettert med. Totalt har 277 millioner av «eldremilliarden» gått med til å dekke underskudd på 2010-budsjettene.

I tillegg til de 277 millionene som har gått med til å saldere 2010-budsjettene, har 9 millioner kroner blitt brukt til å nedbetale gjeld.

Se video øverst i saken!

Flere kommuner har også brukt eller har planer om å bruke «eldremilliarden» til helt andre formål. Totalt er 94 millioner kroner brukt eller planlagt brukt til skole, barnehage, barnevern, kultur, administrasjon og teknikk.

LES OGSÅ: Kåre (87) skåler for eldremilliarden

Brukte pengene på sykkelsti

Blant disse kommunene finner vi Hå kommune i Rogaland som vil bruke de tildelte 3,2 millionene til investeringstiltak innen trafikksikring og tettstedsutvikling i 2011. Mye av pengene vil bli brukt til en ny sykkelsti i kommunen. Bokn kommune vil bruke 233.000 kroner på investeringer i vann- og avløpssektoren.

Flere kommuner sliter med høye utgifter til kommunale veier. Surnadal kommune bruker 1.460.000 millioner på vedlikehold av veier. Salangen kommune bruker 560000 millioner på veirydding og veiutbedring på grunn av mye snø.

Nesodden kommune har plassert sin andel av «eldremilliarden» på disposisjonsfond. De 3,2 millionene som var kommunens andel av «eldremilliarden» er vedtatt brukt til bredbåndsutbygging i 2011.

LES OGSÅ: Nå kommer eldremilliarden fra Stoltenberg

Satt på sparekonto

Også Klepp kommune har valgt å overføre sin andel av «eldremilliarden» til 2011. Kommunen bygger nytt sykehjem. Kommunen trenger flere sykehjemsplasser, men i fjor så det lenge ut som om åpningen av nye Kleppetunet måtte utsettes på grunn av manglende driftsmidler.

Da Klepps andel av «eldremilliarden» kom inn på kommunens konto i desember i fjor, var det med på å sikre oppstart av de 16 første plassene fra nyttår.

– Politikerne i Klepp var så smertelig klar over at vi trengte penger til å drifte det nye sykehjemmet, så det ble aldri noen reell diskusjon om bruken. De 3,2 millionene vi fikk setter vi inn i driften av sykehjemmet, sier ordfører i Klepp Elfin Lea, (H) til TV 2 Nyhetene.