MYE Å PASSE PÅ: Sjef for e-tjenesten sier utfordringene er mange. (Foto: Roald, Berit/SCANPIX)
MYE Å PASSE PÅ: Sjef for e-tjenesten sier utfordringene er mange. (Foto: Roald, Berit/SCANPIX)

E-sjef refser tidligere agenter

Sjefen for Etterretningstjenesten Kjell Grandhagen, ser svært alvorlig på at tidligere ansatte har brutt en livslang taushetsplikt ved å avsløre den hemmelige spiongruppen E14.

VG og Dagbladet har de siste dagene avslørt gruppen som eksisterte fra 1995 til 2006. E14 skal ha operert i en rekke konfliktområder rundt om i verden og oppnådd svært gode resultater innen etterretningsfeltet.

Blant spionene som var i tjeneste for Norge var den avdøde Afghanistan-veteranen Trond André Bolle.

Kildene til både VG og Dagbladet er tidligere ansatte som har gitt anonyme intervjuer. Det får etterretningssjefen til å reagere.

– Helt uakseptabelt, sier sjefen for Etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen til TV 2.

Bør forstå konsekvensene

– Her er det mennesker som har brutt en livslang taushetsplikt. Det er svært alvorlig. Og de som har gjort dette er mennesker som burde forstå dette og som selv har vært en del av denne virksomheten. De bør forstå at dette har alvorlige konsekvenser for Norge og at det kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner som er ansatt i Etterretningstjenesten i dag, sier Grandhagen.

– Hvorfor er det alvorlig?

– Det er alvorlig fordi Etterretningstjenesten driver en virksomhet innenfor dette området også i dag. Og det er alvorlig fordi det fortsatt lever mennesker som var med på dette. Disse kan bli utsatt for trusler som følge av slik offentliggjøring. Det er også alvorlig for nasjonen Norge fordi dette er av den typen informasjon vi ikke ønsker skal tilflyte andre, understreker han.

– Kommer dere til å bruke de ressursene dere rår over til å finne kildene til Dagbladet og VG?

– Jeg vil ikke spekulerer i det i dag. Jeg vil bare konstatere at vi ser meget alvorlig på dette.

Mener mye er feil

Grandhagen sier det er vanskelig å kommentere enkeltheter i de mange oppslagene om E14, siden det i betydelig grad dreier om forhold som er underlagt hemmelighold. Men han hevder mye av det som har kommet fram de siste dagene ikke er riktig.

– En god del av det som er kommet fram inneholder feil og unøyaktigheter, så man må ikke ta alt som har stått i mediene for god fisk, sier Grandhagen.

EOS-utvalget var informert

Det var i helgen at det ble kjent at en norsk spiongruppe opererte i tre verdensdeler.

Da hevdet Rikard Olsvik, som mellom 1997 og 1999 var leder av Stortingets EOS-utvalg, at utvalget ikke ble informert om den hemmelige etterretningsgruppen.

Men onsdag bekrefter EOS-utvalget at det har vært kjent med den hemmelige spiongruppen E14.

– Vi er blir fullt informert, sier dagens leder for EOS-utvalget Helga Hernes til TV 2.

I løpet av de siste dagene har derfor EOS-utvalget gått gjennom sine arkiver. Hun benytter anledningen til å rose innsatsen til de ansatte i Etterretningstjenesten.

– E-tjenesten, men også Hærens Etterretningsbataljon, hører til de viktigste kunnskapsbasene vi har for at Forsvaret skal fungere. E-tjenestens oppgave er først og fremst å beskytte norske soldaters liv, men også å sørge for at norske soldater ikke bryter menneskerettighetene. For saken er jo den at i en moderne krig er det å ikke drepe sivile blitt et like viktig mål som det å beseire fienden. Jeg mener man ikke kan undervurdere det arbeidet som E-tjenesten utfører, og EOS-utvalget får fullt innsyn i tjenesten, sier Hernes.

Skal redegjøre for forsvarsministeren

Torsdag skal forsvarsminister Grete Faremo (Ap) få en grundig redegjørelse om E14 fra etterretningssjefen.

Artikkelen fortsetter under bildet

grete_faremo (Foto: TV 2)

– Hva vil du si til henne?

– Jeg vil redegjøre for henne om hvordan denne virksomheten ble etablert i Etterretningstjenesten på midten av 90-tallet, og hvordan den har utviklet seg fram til 2006. Og jeg kommer til å forklare hvorfor virksomheten ble opprettet slik den ble gjort. Jeg vil også redegjøre for hvordan de som skulle orienteres om denne gruppen har vært orientert underveis, sier Grandhagen.

– Vil du gå inn på detaljer knyttet til de mange operasjonene gruppen har utført?

– Vi har en meget god oversikt over det gruppen har vært med på og statsråden vil få den informasjon hun ønsker, sier Grandhagen.

Også forsvarssjefen skal være til stede under redegjørelsen torsdag.