Milena Penkowa (Foto: Stella Pictures)
Milena Penkowa (Foto: Stella Pictures)

Forskerskandale: Dansk professorkjendis tatt i juks

Den verdenskjente danske hjerneforskeren Milena Penkowa er politianmeldt i det som omtales som Skandinavias største forskerskandale. Avsløringen går helt opp på ministernivå.

Danske medier kaller det den største forskerskandalen i Skandinavia i nyere tid. Den prisbelønte danske forsker- og professor, Milena Penkowa, har de seneste årene fremstått som en av verdens ledende hjerneforskere.

Hun står bak flere medisinske patenter og har et kobbel av publiserte artikler- og sitater i renommerte medisinske tidsskrift.

Milena
  Penkowa 250 (Foto: Stella Pictures)
Milena Penkowa 250 (Foto: Stella Pictures)

Medieyndlingen

Penkowas største vitenskapelige bragd er ifølge henne selv oppdagelsen av Metallothionein – et protein med funksjoner som kan evne å hemme hjernecelledød og reparere hjernevev etter skader.

Penkowa var utvilsomt medieyndlingen innen dansk forskning og skulle være med å bygge landets akademiske anseelse rundt om i verden.

Anmeldt for bedrageri

Nå kan det vise seg at Penkowa har jukset grovt i stor stil.

København Universitet gikk torsdag i forrige uke til det dramatiske skritt å anmelde professoren for dokumentforfalskning og bedrageri.

Universitetets styreformann Nils Strandberg Pedersen er ikke nådig i sin dom.

– Det er utmerket at det blir avslørt at vi har stått overfor en bedrager, skal Pedersen ha uttalt ifølge Berlingske.

Helge
  Sander og Lars Løkke Rasmussen (Foto: Scanpix)
Helge Sander og Lars Løkke Rasmussen (Foto: Scanpix)

Minister innblandet

Det er den danske Weekendavisen som står bak avsløringen av «bedrageriet» som kan ha forgreininger helt opp til regjeringsnivå.

Blant annet er tidligere vitenskapsminister, Helge Sander, en personlig venn med Penkowa og skal ha hjulpet henne til å skaffe forskningsmidler, ifølge Weekendavisen.

Penkowa er beskrevet som et glitrende talent innenfor nevrovitenskap som i 2009 ble tildelt den høythengende Eliteforsk-prisen på 1,2 millioner danske kroner.

Utdelingen ble gjort av kronprinsesse Mary.

I en redegjørelse til Videnskapsministeriet slår København Universitet torsdag fast at «hvis ledelsen hadde visst det vi nå vet ville Milena Penkowa aldri blitt innstilt til Eliteforsk-prisen».

Måtte levere tilbake forskningsmidler

I 2005 donerte IMK Almene Fond over fem millioner danske kroner til Penkowas forskning. Det var til da den største enkeltbevilgning fra et privat fond til fakultetet noensinne.

I 2010 ble hun innklaget til utvalget vedrørende vitenskapelig uredelighet og Københavns Universitet måtte betale 2 millioner tilbake til fondet.

Milena Penkowa (Foto: Stella
  Pictures)
Milena Penkowa (Foto: Stella Pictures)

Rottefellen

Nå skal hele hennes forskningsproduksjon granskes og København Universitet krever at hun trekker sin vitenskapelige artikkel som var brukt i hennes doktoravhandling i 2003.

Penkowa skal ha pyntet denne med forfalskede dokumenter om rotteforsøk utført i Spania.

Da Weekendavisen gransket disse forsøkene viste det seg at de aldri har funnet sted.

Det var da Weekendavisen fremla dette for ledelsen ved Københavns Universitet at spillet tok slutt og de valgte å politianmelde Penkowa for dokumentfalsk.

Løy om dødsfall i familien

En annen pikant detalj avisen avslører er at Penkowa i sitt forsvarsskrift til hennes doktoravhandling beklaget at den ble innlevert sent, men at dette skyldtes at hennes mor og søster omkom i en trafikkulykke i Belgia.

Seks år senere, i 2009 da hun blir overrakt Eliteforsk-prisen, er hennes mor og søster til stede. Når Weekendavisen sjekker viser det seg at både hennes mor og søster lever i beste velgående fremdeles og også var til stede under Penkowas doktorgradsmiddag i 2006.

Ralf
  Hemmingsen og kronprins Frederik (Foto: Stella Pictures)
Ralf Hemmingsen og kronprins Frederik (Foto: Stella Pictures)

Rektor grep inn

Det var rektor ved Københavns Universitet, Ralf Hemmingsen, som innleverte anmeldelsen av professor Penkowa sist torsdag.

Det må ha vært en tung erkjennelse for Hemmingsen.

Han var nemlig selv dekan for Penkowas fakultet den gang hun tok sin doktordisputas i 2003.

De omtalte rotteforsøkene ble den gang gjenstand for gransking og da de tre professorene i bedømmelseskomiteen ikke kunne feste lit til Penkowas dokumentasjon ønsket de å innklage henne til et eget utvalg for vitenskapelig uredelighet.

Det forhindret Ralf Hemmingsen ved å overprøve komiteen.

Etter først å ha gitt en unnskyldning til Penkowa i 2006 for ugrei behandling i den første bedømmelseskomiteen, har nå rektor Ralf Hemmingsen sendt en personlig beklagelse til de samme medlemmene for å ikke å ha lyttet nok til deres innsigelser.

Saken fortsetter.

Milena Penkowa og kronprinsesse Mary og Helge
  Sander (høyre) (Foto: Stella Pictures)
Milena Penkowa og kronprinsesse Mary og Helge Sander (høyre) (Foto: Stella Pictures)

Akademisk Watergate

Penkowas bedrageri har rystet det akademiske Danmark.

Et femtitall professorer ved Københavns Universitet har krevd at det iverksettes en uavhengig gransking av rektor Hemmingsens rolle i behandlingen av Penkowas doktoravhandling.

Dette er hittil avvist av styret.

Flere opposisjonspolitikere tar nå til orde for å granske tidligere vitenskapsminister Helge Sanders rolle siden han og Penkowa er personlige venner.

Hvorfor mente Sander det var uproblematisk å tildele Penkowa Eliteforsk-prisen tross tvilen som hersket rundt hennes forskning?

Nåværende vitenskapsminister, Charlotte Sahl-Madsen, har bedt universitetet om en redegjørelse i saken.

Milena Penkowa (Foto: Stella
  Pictures)
Milena Penkowa (Foto: Stella Pictures)

Tvil om Penkowas forskning

Nordens største universitet melder nå at de vil sette i gang en gjennomgang av hele Penkowas vitenskapelige produksjon.

De har konkludert med at det hersker så mye tvil rundt Penkowas forskning, at akademia ikke kan være sikker på om det er snakk om ett eller flere uredelige tilfeller.

Milena Penkowa sa opp sin stilling ved Det Sunnhedsvidenskablige Fakultet sent i 2010 og benekter enhver form for vitenskapelig uredelighet eller misbruk av penger, senest i et intervju samme dag som hun ble anmeldt til politiet for bedrageri og dokumentfalsk.

Hun har senere gjennom sin advokat ikke ønsket å kommentere saken ytterligere.

Ingen norske forskere

Ifølge databasen over vitenskapelige artikler Scopus, står Milena Penkowa oppført med totalt 82 publikasjoner innen primært nevromedisin, biokjemi, genetikk, molekylærbiologi og generell medisin. Det skriver norske Universitetsavisa.

Penkowa har sampublisert med minst 150 medforfattere er sitert 1244 ganger av andre forskere. Hun har institusjonstilhørighet ved Københavns Universitet, Rigshospitalet, University of Tasmania, Universitetet i Helsinki og Universitetet i Barcelona.

Hun har blant annet samarbeidet faglig med danske, svenske og finske forskere, men ingen norske, ifølge en gjennomgang Universitetsavisa har foretatt.

Kan være større enn Sudbø-skandalen

Til sammenligning gjennomgikk granskingskommisjonen etter Sudbø-saken i 2006 hele den norske kreftforskeren Jon Sudbøs karriere fra 1993 til 2006. Den undersøkte 38 artikler og innhentet forklaringer fra 60 av medforfatterne. Granskingen endte med at 13 artikler ble trukket tilbake.

Avsløringen ble bredt omtalt i norske og internasjonale massemedier, og ble betegnet av The Lancets redaktør, Richard Horton, som den største forskningssvindelen verden hadde sett.