AVHØRT: Partileder Liv Signe Navarsete er avhørt i saken og politiet har hatt razzia på partikontoret. (Foto: Roald, Berit/Scanpix)
AVHØRT: Partileder Liv Signe Navarsete er avhørt i saken og politiet har hatt razzia på partikontoret. (Foto: Roald, Berit/Scanpix)

Senterpartiet er ilagt 200.000 kroner i bot

Senterpartiet er ilagt 200.000 kroner i bot i partistøttesaken. En tidligere generalsekretær og en ekstern kommunikasjonsrådgiver er ilagt bøter på 50 000 kroner.

Klokken elleve fredag formiddag offentliggjorde Økokrim resultatet av etterforskningen av Senterpartiet. Partiet får et forelegg på 200 000 kroner til Senterpartiet for overtredelse av bokføringsloven.

Partiet er innstilt på å betale boten og dermed unngår de at saken havner i retten.

Får 50.000 kroner hver i bot

Partiets tidligere generalsekretær og en ekstern kommunikasjonsrådgiver er hver ilagt bøter på 50 000 kroner for å ha medvirket til å utferdige de fem fakturaene, melder Økokrim på sine nettsider.

Økokrim har gransket fakturaer til to kraftselskaper på til sammen 700.000 kroner. Partileder Liv Signe Navarsete er avhørt i saken og politiet har hatt razzia på partikontoret.

Det ble startet etterforskning i desember etter at det kom fram at Senterpartiet tok imot ulovlig partistøtte før valget i 2009. De kommunalt eide kraftselskapene Eidsiva Energi og Troms Kraft bidro med 700.000 kroner til partiet.

Partiet erkjente brudd på partiloven og betalte tilbake pengene. Nå må de også betale bot for å ha mottatt den ulovlige støtten.

Styret ikke delaktig

Nå som etterforskningen er ferdig er det besluttet å bøtelegge partiet for brudd på bokføringsloven. Økokrim ser det som formildende at de involverte har samarbeidet med etterforskerne og at det har bidratt til en rask ferdigstillelse av etterforskningen.

«ØKOKRIM legger til grunn at Senterpartiet utferdiget eller medvirket til at det ble utferdiget ni fakturaer som ikke hadde korrekt og fullstendig innhold med hensyn til beskrivelse av den utfakturerte ytelsen og/eller angivelse av partene,» heter det i pressemeldingen.

Økokrim opplyser at det ikke er funnet grunnlag for at styret i partiet har vært delaktig i utformingen av fakturaene som var grunnlaget for etterforskningen.

Den eksterne kommunikasjonsrådgiveren Ole G. Hertzenberg er innstilt på å gjøre opp for seg og betale boten på 50.000 kroner.

– Jeg har gjort en feil, og blitt ilagt en bot for det. Den er jeg innstilt på å betale, sier Ole G. Hertzenberg til TV 2.

Også tidligere generalsekretær i Sp, Ivar Egeberg, tar sin del av ansvaret for det som har skjedd.

– Jeg har allerede vedtatt forelegget, sier Egeberg til TV 2.

Partiledelsen tar fullt ansvar

Kort tid etter at Økokrim offentliggjorde resultatet av etterforskningen sendte Senterpartiet ut en pressemelding hvor de kommenterer avgjørelsen. Partileder Liv Signe Navarsete sier at de tar boten på største alvor.

– Senterpartiet tar Økokrim sin avgjørelse om å gi partiet et forelegg på 200.000 kroner på største alvor, sier Navarsete.

Til tross for at styret i Senterpartiet blir frikjent av Økokrim – tar partiledelsen ansvaret for feilene.

– Partiledelsen tar ansvar for de feil som er gjort. Sentralstyret er i dag informert om avgjørelsen fra Økokrim, og vil gjøre vedtak i saken om kort tid. Arbeidsutvalget i Sp er innstilt på å vedta forelegget, sier Navarsete i pressemeldingen.

Videre skriver hun at saken har vært svært krevende for partiet, men at de nå har tatt grep.

– Vi har tatt grep i partiet ved å bytte revisor og gått gjennom rutiner og retningslinjer for å sikre at lignende hendelser ikke skal skje på nytt.