ALVDAL SAKEN: Politioverbetjent Anne Kristin Lindkjølen ved Hedmak politidistrikt (t.v.) og statsadvokat Iris Storås under rettsaken til overgrepssaken i Østerdalen i Nord Østerdal tingrett. (Foto: Holm, Morten/SCANPIX)
ALVDAL SAKEN: Politioverbetjent Anne Kristin Lindkjølen ved Hedmak politidistrikt (t.v.) og statsadvokat Iris Storås under rettsaken til overgrepssaken i Østerdalen i Nord Østerdal tingrett. (Foto: Holm, Morten/SCANPIX)

Ber om 13 og 14 års forvaring i Alvdal-saken

De to hovedtiltalte i Alvdal-saken må dømmes til 13 og 14 års forvaring, ber aktor Iris Storås. Det foreligger ingen formildende omstendigheter, hevder hun.

– Handlingenes grovhet taler i seg selv for at det ilegges svært strenge straffer. I tillegg dreier det seg om flere år med gjentatte grove handlinger, som har påført barna smerter, sa statsadvokat Iris Storås da hun prosederte i Nord-Østerdal tingrett tirsdag formiddag.

Hun la ned påstand om henholdsvis 13 og 14 års forvaring, med minstetider på åtte og ni år, for den hovedtiltalte moren (46) og hennes tidligere samboer (64).

Mangler sidestykke

Storås viste til en mengde seksuelle handlinger, som foregikk over opptil fire år og som skjedde så hyppig at de var blitt normaliserte og en del av hverdagen i huset i Alvdal. Barnas seksualiserte atferd bak lukkede gardiner må ha blitt innlært over flere år. De særlig skjerpende forholdene i saken tilsier betydelig høyere straffer enn i andre saker som omhandler voldtekter og seksuelt misbruk, mente Storås.

Omfanget og grovheten i denne saken mangler sidestykke i norsk rettspraksis, poengterte hun.

– Når det gjelder straffenivå, er det umulig å finne veiledning i tilsvarende saker, sa Storås.

– Sviktet barna totalt

Det medtiltalte 46 år gamle ekteparet i saken fikk påstand om sju års fengsel mens den pensjonerte læreren (63) som er nabo til de hovedtiltalte fikk påstand om tre års fengsel. Han har tilstått forholdene.

– Aktor mener det ikke finner noen formildende omstendigheter for moren og den tidligere stefaren. De har sviktet barna totalt ved å la andre forgripe seg på dem. Det blir også sett på som skjerpende omstendigheter at stefaren har utnyttet barn for deres funksjonshemninger, sa aktor i sin sluttprosedyre i Nord-Østerdal Tingrett.

(NTB / TV 2)