Kappgjenger Erik Tysse ble tirsdag dømt til to års utestengelse for brudd på dopingreglementet.

Tysses forsvarer, advokat Gunnar Martin Kjenner, forteller at saken vil ankes med det første.

– Her er en uskyldig utøver dømt. Beslutningen om å anke saken er allerede tatt. Den avgjørelsen som er sendt ut i dag er historie, den har ingen verdi, sier Kjenner til TV 2 Sporten.

Ankesak innen et halv år
Det er usikkert når ankesaken skal finne sted, men Kjenner mener at den trolig kan gjennomføres innen et halvt år, kanskje før sommerferien.

Han forteller om en skuffet Erik Tysse.

– Han er selvfølgelig kjempeskuffet, og også overrasket. Vi hadde en begrunnet tro på at dette skulle gå bra, sier Kjenner.

– Ekspertene ble overkjørt
Han mener at domsutvalget i Norges idrettsforbund har omgått grunnleggende rettslige prinsipper i dommen mot Tysse.

– Vår dokumentasjon fra de sakkyndige, som er noen av de ypperste innen ekspertise på denne type analyse, har blitt helt overkjørt. Retten skal avgjøre saker på bakgrunn av det som er bevist, men det som har skjedd i vår sak er at domsutvalget har lagt vekt på noe som ikke er bevist. De har trodd på laboratorier som har kommet med analyser som er umulige å etterprøve. Det er komplett uforståelig at våre sakkyndige ikke er blitt hørt, sier Kjenner.

Han vurderer rettssikkerheten i denne type saker som dårligere enn i de alminnelige domstolene.

– Ja, det er den, og det følger også av reglene. I alminnelige straffesaker skal enhver tvil komme tiltalte til gode. Vi har bevist mye mer enn at det er rimelig tvil i denne saken, sier Kjenner.