MEST UTSATT: Isbjørn og mennesker i polarområder er mest utsatt for farlig utslipp av kvikksølv. (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/SCANPIX)
MEST UTSATT: Isbjørn og mennesker i polarområder er mest utsatt for farlig utslipp av kvikksølv. (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/SCANPIX)

Mer kvikksølv i nord

Det havner mer kvikksølv i arktisk natur enn noen andre steder i verden.

Konsentrasjonen av kvikksølv øker hos mennesker og dyr som lever i polarområder. Mest utsatt er isbjørn og mennesker som lever av marine pattedyr.

Det skriver forskning.no.

Sollys en viktig faktor

Hvorfor det er mer kvikksølv i arktisk natur enn i resten av verden, har forskere lurt på siden begynnelsen av 1990-tallet. Et gjennombrudd kom da det ble oppdaget at under spesielle meteorologiske forhold blir kvikksølv fra luft avsatt på snø- og isoverflater i polare områder.

Ny forskning fra NTNU og Norsk institutt for luftforskning viser at denne prosessen, som en bare trodde forekom om våren, også skjer om sommeren. Det betyr at mer kvikksølv avsettes på bakken enn først antatt.

Det gjenstår å finne ut hvorfor og hvordan dette skjer, men sollyset ser ut til å være en viktig faktor, skriver forskning.no.

Truende på mennesker og dyr

Kvikksølv lagrer seg i kroppen, og det finnes mye dokumentasjon på at miljøgiften skader nervesystemet. Skadevirkningen på dyrehelsa er også alvorlig i seg selv, men truer mennesker som i stor grad lever av marine pattedyr. Marine pattedyr er pattedyr som er tilpasset et liv i vann og som tilbringer store deler av tiden i dette elementet.

Mesteparten av menneskeskapt kvikksølv skyldes utslipp fra industri. All luft omkring oss inneholder en ufarlig gassform av kvikksølv. Normale konsentrasjoner av denne gassformen er noenlunde lik over hele verden.

Det er imidlertid reaksjonen mellom sjøsalter, solstråler og lite reaktivt kvikksølv som trolig er grunnen til at den mindre farlige kvikksølvgassen i lufta omdannes til mer reaktivt kvikksølv.

Reaktivt kvikksølv avsettes på bakken hvor den kan omdannes til giftig metylkvikksølv, som altså forgifter hele næringskjeden.

Påvist lærevansker

Kvikksølvet blir tatt opp av mikroorganismer, og følger siden næringskjeden helt til de når marine patterdyr og deretter mennesker og isbjørn.

Dess lenger opp i næringskjeden en kommer, dess høyere blir konsentrasjonen.

Blant annet er det påvist lærevansker hos barn på Færøyene, som mistenkes å henge sammen med høye kvikksølvkonsentrasjoner, skriver forskning.no.

Oppdagelsen av at avsettingen også skjer om sommeren, kan være med på å forklare de høye nivåene av kvikksølv i marine pattedyr og isbjørn.

Det kan nemlig bety at betydelige mengder kvikksølv blir ført med vann ut i fjordene under snøsmelting. I tillegg kan klimaendringer spille en rolle.