FØDER FLERE BARN: I Norge er fødselsraten 3,1 i barn per kvinne for muslimer og 1,8 barn per kvinne for ikke muslimer, heter det i ny internasjonal rapport om befolkningsveksten blant muslimer. (Foto: Illustrasjon)
FØDER FLERE BARN: I Norge er fødselsraten 3,1 i barn per kvinne for muslimer og 1,8 barn per kvinne for ikke muslimer, heter det i ny internasjonal rapport om befolkningsveksten blant muslimer. (Foto: Illustrasjon)

– Dobbelt så mange muslimer i Norge om 20 år

Internasjonal undersøkelse anslår at over 350.000 muslimer bor i Norge i 2030.

En internasjonal undersøkelse foretatt av Pew Research Centre i Washington hevder at andelen av muslimer i Norge vil mer enn fordobles fra 2010 til 2030.

I rapporten «The Future of the Global Muslim Population», som ble offentliggjort torsdag, anslås det at andelen vil øke fra 3 prosent til 6,5 prosent.

Føder flere barn

359.000 av Norges befolkning vil være muslimer, heter det i rapporten.

– Det forventes at muslimer vil utgjøre en større andel av Europas befolkning, og muslimer kan utgjøre sju prosent av Nord-Europas befolkning i 2030, står det videre.

Selv om det er forventet at innvandringen fra muslimske land til Norge vil synke frem mot 2030, vil forskjellene i fødselsratene mellom ikke-muslimer og muslimer føre til en økning i andelen.

– Norge er blant landene med et spesielt stort sprik, med 3,1 barn per kvinne for muslimer og 1,8 barn per kvinne for ikke-muslimer, står det i rapporten.

– En av ti briter og svensker muslimer

I Sverige vil én av ti – nærmere én million – være muslim om 20 år, lyder beregningene fra Pew.

Pew anslår samme andel i Storbritannia, noe som betyr at Storbritannia med sine 5,5 millioner vil ha flere muslimer enn Kuwait om 20 år, leser Daily Mail ut av rapporten.

Tenketanken i Washington venter at den muslimske befolkningen på verdensbasis vil øke med 35 prosent de neste 20 årene.