NY SJEF: Onsdag presenterer Øystein Olsen sin første rentebeslutning som sentralbanksjef i Norges Bank. (Foto: Holm, Morten/Scanpix)
NY SJEF: Onsdag presenterer Øystein Olsen sin første rentebeslutning som sentralbanksjef i Norges Bank. (Foto: Holm, Morten/Scanpix)

Styringsrenten uendret på to prosent

Den nye sentralbanksjefen holder sitt første rentemøte.

Sentralbanksjef Øystein Olsen opplyste på pressekonferansen onsdag at Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på to prosent.

– Den underliggende prisveksten er rundt 1½ prosent, om lag som ventet. Både hensynet til å bringe veksten i konsumprisene opp mot målet og hensynet til en stabil utvikling i produksjon og sysselsetting tilsier en lav rente, sier Olsen.

– Usikkerhet i Europa

Aktiviteten i verdensøkonomien øker og råvareprisene stiger, men det er fortsatt stor usikkerhet om utsiktene for Europa. Rentene ute har steget siden oktober, men er fortsatt lave, skriver Norges Bank i en pressemelding.

Den nye sentralbanksjefen har vært forsiktig med å uttale seg om rentebanen etter at han startet i jobben, og økonomene ventet ikke noen renteøkning på dagens møte.

– Renta opp i mai

Ifølge den siste pengepolitiske rapporten fra Norges Bank kommer det to renteøkninger i år – hver på et kvart prosentpoeng – og den første kommer i mai.

Her kan du lese hele hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen.