LITE I AFGHANISTAN: Befalets fellesorganisasjon mener statsministeren må vise større synlighet og interesse overfor de norske soldatene. (Foto: Aas, Erlend/Scanpix)
LITE I AFGHANISTAN: Befalets fellesorganisasjon mener statsministeren må vise større synlighet og interesse overfor de norske soldatene. (Foto: Aas, Erlend/Scanpix)

Vil ha med private på bygging av sykehjem

Regjeringen øker investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser med til sammen 2,5 milliarder kroner de neste fem åra, og åpner for at private aktører kan bygge sykehjem.

– Det viktigste er at de blir bygget, ikke hvem som eier eller driver dem. Nå kan kommunene selv avgjøre hvem de vil samarbeide med. De kan gjøre hva de selv mener er best for å skaffe nok omsorgsboliger, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Øker tilskudd

Regjeringen foreslår å øke den statlige tilskuddsandelen med i gjennomsnitt 40 prosent slik at tilskuddet til en heldøgns omsorgsbolig øker med fra om lag 440.000 kroner til om lag 670.000 kroner.

For en sykehjemsplass øker tilskuddet, ifølge regjeringen, fra i overkant av 660.000 til om lag 890.000 kroner. Samlet betyr dette en økning på rundt 2,5 milliarder kroner fram til 2015.

Tilskuddsordningen skal gjøres mer fleksibel slik at kommunene kan bruke statstilskuddet til å finansiere omsorgsboliger de eier selv, eller de kan bruke tilskuddet til finansiering av anskaffelse av tilsvarende plasser gjennom langsiktige avtaler med ideelle eller andre private aktører.

12.000 nye omsorgsplasser

Forutsetningen er at kommunene må sikre seg disposisjonsrett til boligene i minst 30 år.

Regjeringen regner med at tiltakene fører til at målsettingen om 12.000 nye heldøgns omsorgsplasser innen 2015 blir nådd.

– Vi trenger at alle gode krefter samarbeider for å nå målene vi har satt. Derfor styrker vi også det statlige investeringstilskuddet til utbygging av plasser, sier statsminister Stoltenberg. (©NTB)