Hedmark fylke har flest trafikkdrepte per 100.00 innbyggere. Foto: Joakim S. Enger/ANB
Hedmark fylke har flest trafikkdrepte per 100.00 innbyggere. Foto: Joakim S. Enger/ANB

Hedmark er like ille som Bulgaria

Like mange trafikkdrepte i forhold til folketall

I forhold til folketall har enkelte fylker like mange omkomne som Bulgaria og Ungarn.

Det er store regionale forskjeller i Norge, både når det gjelder antall omkomne, drepte i forhold til innbyggertall og ulykkesutviklingen de siste ti årene, melder siste.no

Utsatte Hedmark

Trygg Trafikk har laget en statistikk basert på tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Hedmark ligger desidert høyest med 11,8 omkomne per 100.000 innbyggere. Ser vi utover landegrensene er dette nøyaktig samme resultat som Bulgaria opplevde i 2009. Av 30 europeiske nasjoner var Bulgaria den fjerde minst trafikksikre det året. Det viser den siste oversikten fra European Transport Safety Council (ETSC).

Bak Hedmark følger Nord-Trøndelag og Oppland med henholdsvis 8 og 7,9 omkomne per 100.000 innbyggere. Dette er på samme nivå som Ungarn og Portugal i 2009.

Øker mest i Hordaland

Når en sammenligner femårsperioden 2001-2005 med femårsperioden 2006-2010, har 13 av 19 fylker opplevd en nedgang i antall drepte. Men heller ikke denne statistikken er hyggelig lesning for Hedmarks del. Der har antall omkomne økt med 19,1 prosent.

Kun Hordaland har hatt en verre utvikling med 23,7 prosents økning, mens Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane har opplevd henholdsvis 13 og 11,8 prosent flere omkomne.

Sikrere veier

Det er også en kjensgjerning at Norge ikke henger med resten av Norden når det gjelder nedgangen i antall dødsulykker.

– Vi trenger et skikkelig løft i trafikksikkerhetsarbeidet, både nasjonalt og lokalt. Dette handler om kostnadskrevende investeringer, men også enkle lokale tiltak. Vi bør øke satsningen på vei, legge til rette for flere kontroller, styrke trafikkopplæringen og intensivere det holdningsskapende arbeidet, sier direktør i Trygg Trafikk Kari Sandberg.

Den beste utviklingen finner vi i Vestfold og Østfold, som har fått utbedret de tidligere svært ulykkesutsatte veiene E18 (Vestfold) og E6 (Østfold). Den siste femårsperioden er antall omkomne redusert med nærmere 40 prosent i begge fylkene, sammenlignet med årene 2001-2005.

Les mer om bil og trafikk på siste.no

Se også: Først til en ulykke? Dette må du gjøre