ultra_split (Foto: TV 2)
ultra_split (Foto: TV 2)

Fagfolk vil anbefale tidlig ultralyd

Et flertall innen fagmiljøet går nå inn for å anbefale at det innføres et tilbud om tidlig ultralyd til alle landets gravide.

I dag får landets gravide kun tilbud om en ultralyd i uke 18 av svangerskapet. Først da får de vite om barnet de bærer er sykt eller friskt. Dersom fosteret er alvorlig sykt, har store misdannelser eller en dødelig diagnose har fosterets mor rett til å få innvilget sen-abort dersom hun ønsker det. Men i store deler av Europa får gravide tilbudet om en tidligere ultralyd, i uke 10-12 av svangerskapet. Professor: - En fordel Et slikt tilbud er å anbefa