leger
leger

Dette bør du vite om organdonasjon

Visste du at ett menneske kan redde sju liv? Lær mer om organdonasjon her.

Organdonasjon redder liv!

Visste du at?

... Hver organdonor i Norge redder i snitt fire liv.

... Vi har 7 livreddende organ vi kan donere. Det er hjerte, 2 nyrer, lever, 2 lunger og bukspyttkjertelen.

... Det er ingen aldersgrense for organdonasjon, hverken oppover eller nedover. Eldste donor i Norge var over 85 år gammel.

... Det er bare personer som har kreft eller HIV som ikke kan bli organdonorer.

Les mer om organdonasjon på nettsidene til Stiftelsen Organdonasjon

Gir fokus på organdonasjon noen resultat?

Vi har sett en jevn økning i antall donasjoner siden Donorkortet ble introdusert i Norge i 2002. I samme periode har også de som sier nei til donasjon gått ned med nær 10 %"

Hvorfor sier folk nei til organdonasjon?

En av hovedgrunnene til at pårørende sier nei til donasjon er at de ikke kjenner den avdøds holdning til organdonasjon. I de familier hvor man har snakket om dette er det lettere å følge viljen til den avdøde.

Ville vi fått flere donorer om vi hadde hatt et donorregister?

Om vi kan sammenligner oss med våre naboland, Sverige og Danmark som begge har register, ser vi at vi har 35 % flere donasjoner enn begge disse landene. Det landet i verden som har flest donasjoner, Spania, så har heller ikke de et donorregister. Vi mener at god informasjon til folket samt satsing på kunnskapsrike leger og sykepleiere på donorsykehusene er det som vil gi best resultat på sikt.

Hva skal vi gjøre som ønsker å bli organdonorer da?

Du kan fylle ut et donorkort som du finner på apoteket, hos legen eller det kan lastes ned fra organdonasjon.no. Nå kan du også få donorkort på mobiltelefonen. Husk og informer minst to av de som står deg nær og ha kortet i lommeboken eller vesken din.

(FAKTA: Stiftelsen Organdonasjon)

Les mer om organdonasjon på nettsidene til Stiftelsen Organdonasjon