Fedjehoved
Fedjehoved

– Se bort fra folkekravet om heving av kvikksølv-ubåten

Kystverket ble pålagt å overse kystbefolkningen krav om heving av Fedje-ubåen, viser et brev TV 2 har fått tilgang til.

Kystverket ble innkalt til Fiskeridepartementet i november i fjor for å få premissene for den nye utredningen av ubåt-saken. I brevet står det klare føringer for hvordan det folklige kravet om at U-864 skal heves: «Faktorer knyttet til sosiale opplevelser av de ulike alternativene skal ikke vurderes av Kystverket.» I praksis betyr dette at departementet har instruert Kystverket til å se bort fra det som snudde saken forrige gang - nemlig vestlendingen