Fedjehoved
Fedjehoved

– Se bort fra folkekravet om heving av kvikksølv-ubåten

Kystverket ble pålagt å overse kystbefolkningen krav om heving av Fedje-ubåen, viser et brev TV 2 har fått tilgang til.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kystverket ble innkalt til Fiskeridepartementet i november i fjor for å få premissene for den nye utredningen av ubåt-saken.

I brevet står det klare føringer for hvordan det folklige kravet om at U-864 skal heves:

«Faktorer knyttet til sosiale opplevelser av de ulike alternativene skal ikke vurderes av Kystverket.»

I praksis betyr dette at departementet har instruert Kystverket til å se bort fra det som snudde saken forrige gang – nemlig vestlendingenes unisone krav om heving.

Her kan du lese hele brevet

– Departementet overstyrer Kystverket

TV 2 viser brevet til stortingsrepresentant fra Hordaland, Arne Sortevik (Frp), som har fulgt opp saken i flere år.

– Det er jo tydelig at departementet nærmest instruerer Kystverket om ikke å ta hensyn til det sterke folkelige engasjementet som ligger på Vestlandet for å bli kvitt kvikksølvgiften.

Kystverkets rapport avviker også fra Finansdepartementets mal for hvordan slike konseptvalg skal utarbeides:

«De økonomiske og samfunnsmessige virkningene skal være det sentrale i konseptutviklingen, og ikke de tekniske aspektene ved konseptene.»

Lovet å heve

Siden 1945 har kvikksølv-ubåten ligget utenfor Fedje i Hordaland. Kystbefolkningen mener regjeringen bryter løftene som daværende fiskeriminister gav i januar 2009.

– Regjeringen har i dag besluttet at vi skal fjerne vraket av U-864 som ligger utenfor Fedje, sa Helga Pedersen (Ap) i januar 2009.

Etter løftet har staten brukt over 75 millioner kroner på nye utredninger, rapporter, høringer og kvalitetssikringer.

I rapporten som Kystverket leverte Fiskeridepartementet, er konklusjonen den samme som for tre år siden.

– Vi anbefaler tildekking utifra ei vurdering av miljørisiko, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik til TV 2.

Men ingenting har skjedd med kvikksølvet, som fortsetter å lekke fra ubåten på 150 meters dyp to kilometer vest for Fedje.

Skuffet kystbefolkning

– I ene øyeblikket føler vi oss lyttet til, i det andre øyeblikket føler vi at de gjør akkurat det de vil, mener Lisbeth Stuberg i aksjonsgruppa for heving av U-864.

Sortevik krever at regjeringen tar kravene på alvor, og bestemmer seg for å heve ubåten.

– Hvis ikke er dette politisk bedrageri, understreker han.

Det eksisterer nå fire håndfaste alternativer for U-864:

  • Nullalternativet
  • Heving
  • Tildekking
  • Metode der kvikksølvlasten fjernes og vrak og sedimenter dekkes til.