MER KONTROLL: Statsekretær Heidi Sørensen vil skjerpe tilsynet med oppdrettsbransjen. (Foto: Roald, Berit/Scanpix)
MER KONTROLL: Statsekretær Heidi Sørensen vil skjerpe tilsynet med oppdrettsbransjen. (Foto: Roald, Berit/Scanpix)

Regjeringen vil ha økt tilsyn med oppdrettsbransjen

Erkjenner at egenkontrollordningen i oppdrettsbransjen har gått for langt. TV 2 har avdekket at ingen myndigheter sjekker havbunnen under anleggene.

– Godt, gammeldags tilsyn er påkrevd når man skal få bukt med den typen forurensning, sier statssekretær Heidi Sørensen (SV) i Miljøverndepartementet.

Tykt med slam og fett på bunnen

Oppdrettsbransjen slipper fiskeavføring og fôrrester rett ut i vannet. Akkurat nå står det over 600.000 tonn oppdrettsfisk i norske merder.

TV 2 har vist undervannsbilder fra to anlegg i Hordaland der det ligger tykke lag med slam og fett under anleggene.

– Vi ser også behov for at det ikke bare skal være egenkontroll, men mer aktivt tilsyn knyttet til denne næringsvirksomheten. Det har vært en pendel mot mer og mer egenkontroll de siste 10–15 årene, sier Sørensen.

Mangelfull egenkontroll

Myndighetene har bestemt at oppdretterne selv skal dokumentere og ha kontroll med forurensingen fra mærene.

Fylkesmennenes miljøavdelinger kan ta stikkprøver av dokumentene og foreta tilsyn på oppdrettsanleggene.

Men en rundspørring TV 2 har foretatt, viser at ingen av fylkesmennene i de viktigste oppdrettsfylkene noen gang har sjekket havbunnen under oppdrettsanleggene.

– Det som er avdekket på TV 2 den senere tiden viser at kontrollene som har vært foretatt har vært mangelfulle og at det er på tide å gjennomgå regelverket for å se om vi kan få til forbedringer, sier Harald T. Nesvik (Frp), andre nestleder i næringskomiteen på Stortinget.

Delt ansvar

Nesvik tror at de mange instansene som har delansvar for forvaltningen av norsk oppdrett, kompliserer ansvarsfordelingen.

13. januar legger Havforskningsinstituttet fram rapporten «Risikovurdering – miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett».

Rapporten er laget på bestilling fra Fiskeri- og kystdepartementet, og er en innledende risikovurdering av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett.

I risikovurderingen er det tatt utgangspunkt i de overordnede målene som departementet har definert i ”Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring” fra 2009.

Havforskningsinstituttet har lagt vekt på miljømål for smittespredning, genetisk påvirkning på villfisk, samt utslipp av næringssalter, organisk materiale og legemidler.

Hvilke miljøkrav skal oppdrettsbransjen følge? Se TV 2s Oddvar Stenstrøm intervju med Næringskomiteens leder Terje Aasland (Ap) og nestleder Harald T. Nesvik (Frp) her:

483594