Pensjonsreformen er en av de største samfunnsendringer som er skjedd de siste årene. Det var en revolusjon da folketrygden ble innført i 1967. Den sørget for at alle ville få en inntekt etter at arbeidslivet var over. Men ifølge ekspertene var det nå på høy tid med en endring av pensjonsregelverket.

Færre betaler for fler

Bakgrunnen er at Norge også i fremtiden skulle klare å hentere en pensjonsordning der antall eldre og den forventede levealderen økte betraktelig. Dessuten blir det født færre barn. Hvis den gamle ordningen hadde levd videre ville det blir altfor mange utenfor arbeidslivet som skulle finansieres av en stadig mindre gruppe yngre.

Den nye ordningen har bred politisk støtte, men mange har hatt problemer med å sette seg inn i de nye ordningen og hvordan den vil slå ut for den enkelte. Dessuten er det forskjeller for dem som jobber i det offentlige og de som jobber i privat næring.

Kan jobbe mer

Reformen har som målsetting å få folk til å arbeide lenger og pensjonere seg senere. Ordningen vil bli fullt ut gjennomført i 2025.

Programleder Rune Kjos i Tabloid på TV 2 Nyhetskanalen har mange spørsmål å stille Sigbjørn Johnsen som er blitt døpt "pensjonsreformens far".

Kveldens andre tema i Tabloid er om vi bør innføre gradert bompengeavgifter, slik at eldre og store biler skal betale betraktelig mer enn i dag. Til debatt i Tabloid kommer byrådslederkandidat i Oslo Libe Rieber-Mohn (Ap) og Fremskrittspartiets medlem av Stortingets transportkomité, Arne Sortevik.

Se Tabloid på TV2 Nyhetskanalen kl. 18.55 og kl. 20.30