DØMT: Magnus Stangeland er dømt for å ha mottatt urettmessige pensjonsutbetalinger. (Foto: Scanpix/)
DØMT: Magnus Stangeland er dømt for å ha mottatt urettmessige pensjonsutbetalinger. (Foto: Scanpix/)

Fengselsstraffer for stortingsrepresentantene

Anders Talleraas ble dømt til seks måneders ubetinget fengsel, mens Magnus Stangeland ble dømt til 60 dagers fengsel.

Retten slo fast at begge to har opptrådt uaktsomt da de hevet stortingspensjon mens de hadde inntekter som overskred inntektsgrensen.

De to må hver betale 100.000 kroner i saksomkostninger. Begge ble funnet skyldige på alle punkter, men tok betenkningstid i ankespørsmålet.

STANGELANG ETTER DOMMEN: – Jeg er skuffet

Følg TV 2 Nyhetskanalens dekning i videovinduet øverst

Objektiv skyld

Tingrettsdommer Jannicke Johannesen leste opp den enstemmige dommen fredag ettermiddag. Retten har ikke gitt stortingsrepresentantene medhold på noen av punktene, men slo derimot fast at de to har opptrådt grovt uaktsomt.

Retten vurderte det dithen at de to hadde såkalt objektiv skyld – de hadde hatt inntekter som var høyere enn inntektsgrensen. Noe av uenigheten under rettssaken har vært hvilken type inntekter de har hatt. De har hevdet å ha usikre inntekter, og dermed berettighet til pensjon.

Men retten konkluderte med at slike inntekter er å regne som inntekt som kompensasjon for utført arbeid, og dermed teller det som inntekt. Det eneste unntaket er kapitalinntekter, som renter og avkastning.

Da Johannessen kom til spørsmålet om subjektiv skyld slo hun fast at de tidligere stortingsrepresentantene hadde vist uaktsomhet da de hevet pensjon.

Uenige om styrevervinntekter

Retten anerkjente at de to kan ha fått opplysninger om at det er praksis å heve pensjon med inntekter slik de oppga, men la også til at opplysningene de hadde hentet inn var ufullstendige og mangelfulle. Retten mener Talleraas og Stangeland burde sørget for å sikre seg opplysninger.

Straffene til de to er slik aktor Elisabeth Roscher la ned påstand om - seks måneders ubetinget fengsel for Anders Talleraas og 60 dagers fengsel for Magnus Stangeland.

Se hele domsavsigelsen i videovinduet under.

482979