Deler av Senja avskåret fra omverdenen

Skred og skredfare har ført til at deler av Senja i Troms fylke er avskåret fra omverdenen.

Statens vegvesen stengte veiene etter et mindre ras på øya lørdag kveld. Det er i Torsken og Gryllefjord at skredfaren skal være størst.

– Det er bra at veivesenet er tidlig ute med å stenge veier før rasene går. Nedbørsmengder med snø de siste dagene har gjort at det er blitt rasfare, sier ordfører Fred Ove Flakstad i Torsken kommune til NTB.

Ambulansen i Senjahopen er forsterket med en redningsskøyte som vanligvis ligger på Husøya. Myndighetene har vært i kontakt med flere av lokalsamfunnene, og det ser ikke ut til å være alvorlig syke, gravide eller andre med spesielle behov i områdene som har mistet veiforbindelsen. (©NTB)