medisner
medisner

– Vi kaster medisiner rett i do

Statistikk viser at kun halvparten leverer ubrukt medisin i retur til apoteket. De fleste kaster legemidler rett i søpla eller do, noe som kan være skadelig for miljøet.

– Kaster man ubrukt medisin rett i søpla kan man risikere at barn plukker det opp og spiser det, sier Hilde Ariansen, fagdirektør i Apotekerforeningen til TV 2.

Hun opplyser videre om at hvis man spyler det ned i toalettet kan medisinene gå urenset ut i havet og miljøet rundt oss.

Undersøkelser fra Statens forurensningstilsyn viser at stoffer fra legemidler og kosmetikk finnes igjen i miljøet etter å ha blitt spredd via avløpsvann.

Forsker utelukker ikke at enkelte stoffer kan ha skadelige effekter, men det er for tidelig å si noe sikkert om miljøeffektene. Likevel er apotekene opptatt av at medisinene skal destrueres forsvarlig.

Får farmasøytene medisiner i retur, pakkes de inn i kartonger og sendes videre til hovedkontorene som sørger for riktig destruksjon.

481020