Kommunal og regionalminister Liv Signe Navarsete møter i Stortingets kontroll  og konstitusjonskomité mandag for å svare på spørsmål om forhold knyttet til inhabilitet i forbindelse med pengegaver til Senterpartiet. (Foto: Holm, Morten/SCANPIX)
Kommunal og regionalminister Liv Signe Navarsete møter i Stortingets kontroll og konstitusjonskomité mandag for å svare på spørsmål om forhold knyttet til inhabilitet i forbindelse med pengegaver til Senterpartiet. (Foto: Holm, Morten/SCANPIX)

Finanstilsynet slakter Senterparti-regnskap

Finanstilsynet kommer med kraftig kritikk av revisjonen av Senterpartiets årsregnskap. Tilsynet mener revisor burde ha reagert på pengene partiet fikk fra kraftselskaper.

Etter at Dagens Næringsliv i september avslørte at Senterpartiet mottok utbetalinger fra kraftselskapene Eidsiva Energi og Troms Kraft på henholdsvis 500.000 og 200.000 kroner, har Finanstilsynet gransket revisjonsselskapet Skaarbrevik, Renø & Isaksen AS.

Ikke i henhold til regnskapsloven

Finanstilsynet lister opp fem mangler ved det reviderte årsregnskapet som de mener revisor burde ha reagert på. Årsregnskapet er blant annet ikke satt opp i henhold til regnskapsloven, ifølge tilsynet.

Finanstilsynet reagerer særlig på posten «andre inntekter» i regnskapet som inneholdt de mye omtalte innbetalingene fra kraftselskapene.

«Uvanlige fakturaer»

– Fakturaene fra Senterpartiet til Eidsiva Energi AS, Glommen Skog BA og Troms Kraft AS måtte for revisor fremstå som uvanlige, heter det i Finanstilsynets merknader. Tilsynet viser til at revisor rettet en muntlig forespørsel til partiet og på det grunnlaget konkluderte med at fakturaene var prosjektstøtte som ikke rammes av partiloven.

– Finanstilsynet mener at det i dette tilfellet foreligger en rekke momenter som gjør at revisor skulle foretatt ytterligere kontrollhandlinger vedrørende inntektene fra nevnte selskaper, skriver tilsynet.

Tilsynet konkluderer med at det «ser alvorlig på svakhetene i revisjonsutførelsen».

Senterpartiet har betalt tilbake pengene de fikk fra de to statlig eide kraftselskapene. (©NTB)