Kommunal og regionalminister Liv Signe Navarsete møter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag for å svare på spørsmål om forhold knyttet til inhabilitet i forbindelse med pengegaver til Senterpartiet. (Foto: Holm, Morten/SCANPIX)
Kommunal og regionalminister Liv Signe Navarsete møter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag for å svare på spørsmål om forhold knyttet til inhabilitet i forbindelse med pengegaver til Senterpartiet. (Foto: Holm, Morten/SCANPIX)

Finanstilsynet slakter Senterparti-regnskap

Finanstilsynet kommer med kraftig kritikk av revisjonen av Senterpartiets årsregnskap. Tilsynet mener revisor burde ha reagert på pengene partiet fikk fra kraftselskaper.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter at Dagens Næringsliv i september avslørte at Senterpartiet mottok utbetalinger fra kraftselskapene Eidsiva Energi og Troms Kraft på henholdsvis 500.000 og 200.000 kroner, har Finanstilsynet gransket revisjonsselskapet Skaarbrevik, Renø & Isaksen AS.

Ikke i henhold til regnskapsloven

Finanstilsynet lister opp fem mangler ved det reviderte årsregnskapet som de mener revisor burde ha reagert på. Årsregnskapet er blant annet ikke satt opp i henhold til regnskapsloven, ifølge tilsynet.

Finanstilsynet reagerer særlig på posten «andre inntekter» i regnskapet som inneholdt de mye omtalte innbetalingene fra kraftselskapene.

«Uvanlige fakturaer»

– Fakturaene fra Senterpartiet til Eidsiva Energi AS, Glommen Skog BA og Troms Kraft AS måtte for revisor fremstå som uvanlige, heter det i Finanstilsynets merknader. Tilsynet viser til at revisor rettet en muntlig forespørsel til partiet og på det grunnlaget konkluderte med at fakturaene var prosjektstøtte som ikke rammes av partiloven.

– Finanstilsynet mener at det i dette tilfellet foreligger en rekke momenter som gjør at revisor skulle foretatt ytterligere kontrollhandlinger vedrørende inntektene fra nevnte selskaper, skriver tilsynet.

Tilsynet konkluderer med at det «ser alvorlig på svakhetene i revisjonsutførelsen».

Senterpartiet har betalt tilbake pengene de fikk fra de to statlig eide kraftselskapene. (©NTB)