HÅPER PÅ ENIGHET: Statsminister Jens Stoltenberg frykter for klimafremtiden dersom Mexico møtet ender med fiasko. (Foto: Holm, Morten/Scanpix)
HÅPER PÅ ENIGHET: Statsminister Jens Stoltenberg frykter for klimafremtiden dersom Mexico møtet ender med fiasko. (Foto: Holm, Morten/Scanpix)

Regjeringen sier ja til datalagringsdirektivet

Regjeringen vil innlemme det omstridte datalagringsdirektivet (DLD) i norsk lovverk. Sp og SV tar dissens i saken.

Om datalagringsdirektivet innføres, vil opplysninger om personers telefon- og internettbruk lagres i minimum seks måneder, og maksimalt to år.

DLD gir rom for stor grad av nasjonal tilpasning, men pålegget om å lagre trafikkdata om bruk av mobiltelefon, e-post og internett er ufravikelig.

Saken skal behandles i Stortinget, hvor Arbeiderpartiet blir avhengig av Høyres støtte for det omstridte direktivet. Også i Fremskrittspartiet har flere representanter uttrykt seg positivt til direktivet, men fredag ble det kjent at Siv Jensen har instruert sine partifellertil å stemme mot direktivet.

– Krenker personvernet

Regjeringspartiene SV og Sp tar dissens i saken. Partiene mener politiets nytte av direktivet ikke står i forhold til belastningen det vil være for folk flest.

– Datalagringsdirektivet legger opp til omfattende overvåkning og er en betydelig krenkelse av den enkelte borgers personvern. Vi ønsker ikke et samfunn der staten pålegger lagring av detaljert informasjon om folks hverdagslige gjøremål, sier SV-leder Kristin Halvorsen og Sp-leder Liv Signe Navarsete i en pressemelding.

PRESSER GJENNOM DIREKTIVET: Sp og SV tar dissens når regjeringen går inn for datalagringsdirektivet. (Foto: Andersen, Aleksander/SCANPIX)
PRESSER GJENNOM DIREKTIVET: Sp og SV tar dissens når regjeringen går inn for datalagringsdirektivet. (Foto: Andersen, Aleksander/SCANPIX)

– Vi er bekymret for at systematisk, mer omfattende lagring av data enn i dag, kan bidra til å redusere det vern av personlig integritet som er en del av rettsstatens rammer og som blant annet er forankret i EMK og personvern-lovgivningen, heter det videre.

PROVOSERT: KrFs Knut Arild Hareide. (Foto: Solum, Stian Lysberg/SCANPIX)
PROVOSERT: KrFs Knut Arild Hareide. (Foto: Solum, Stian Lysberg/SCANPIX)

Tror ikke loven vedtas

Opposisjonen er provosert av Arbeiderpartiets fremgangsmåte i saken.

KNUT STORBERGET: Etter det TV 2 erfarer vil en ny lov om obligatorisk åstedsundersøkelse bli vedtatt. Forslaget er fremmet av regjeringen. (Foto: Scanpix)
KNUT STORBERGET: Etter det TV 2 erfarer vil en ny lov om obligatorisk åstedsundersøkelse bli vedtatt. Forslaget er fremmet av regjeringen. (Foto: Scanpix)

– KrF vil kjempe mot overvåknings-samfunnet og står fast på sin prinsipielle beslutning om at datalagringsdirektivet vil være et stort steg i feil retning. Det må finnes andre løsningen for å ivareta sikkerhetshensyn, sier stortingsrepresentant Knut Arild Hareide.

Han peker på at det uansett nepppe er flertall for direktivet, verken på Stortinget eller blant folket.

– Viktig verktøy

Justisminister Knut Storberget (Ap) peker på sin side på at datalagringsdirektivet er et viktig verktøy for å bekjempe alvorlig kriminalitet.

– Datalagringsdirektivet vil sikre at politiet fortsatt har verktøy for å bekjempe alvorlig kriminalitet i en tid der den teknologiske utviklingen går raskt, sier Storberget.

Han understreker at det kun er trafikkdata og ikke innhold som skal lagres. Justisministeren sier også at personvernet styrkes ved at reglene for utlevering av data til politi og påtalemyndighet skjerpes.

Regjeringen vil ha mulighet til å lagre trafikkdata om bruk av mobil, e-post og internett i inntil ett år.

Liv Signe Navarsete, Kristin Halvorsen og Magnhild Meltveit Kleppa kommenterer saken i Stortingets vandrehall:

478079

(©NTB/TV 2)