rein
rein

Anarki på vidda

I nærmere 140 år har reindriftsfamilien Gaup holdt sin flokk på vinterbeite sør for Kautokeino. Nå frykter de å bli presset ut.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– I over 130 år har vi vært her i området, forteller Peer Gaup, leder av reinbeitedistrikt 36 i Kautokeino.

Sammen med andre i distriktet er han på dugnad ved distriktets skillegjerde ved Moskolatvarri. På nyåret skal 12 000 dyr tilhørende reinbeitedistrikt 36 samles og skilles her.

Verdiløse rettigheter

Men historiske rettigheter er ingenting verdt for de 13 familiene som regnes med i Gaup sitt fellesskap.

I 1978 kom nemlig en ny reindriftslov som gjorde denne delen av vidda til fellesbeite. Flere nabofamilier tok området i bruk, og i dag er reintallet så høyt at det ikke er stort nok. Man snakker om en økologisk krise.

Lov skapte lovløse tilstander

– Det var altså loven som gjorde at vi har fått de tilstander som vi ser, sier Gaup.

Han mener reindriftsnæringen er overlatt til seg selv, uten at myndighetene griper inn mot det mange opplever som lovbrudd og selvtekt . 

Myndighetene har ansvar

– Slik jeg ser det er det ikke tvil om at myndighetene har plikt til å få i gang effektive ordninger for å bidra til at reineierne kan få hjelp til å ordne opp i sine interne rettsuklarheter, sier 1.amanuensis Øyvind Ravna ved juridisk fakultet på Universitetet i Tromsø til TV 2.

Politiet vegrer seg

I flere uker har TV 2 forsøkt å få politidirektøren eller Politidirektoratet til å kommentere situasjon på vidda.

Det henvises til Vest-Finnmark Politikammer, der det opplyses at de ikke kan gripe inne før liv er truet.

– Vi er rettsløse, kommenterer Gaup.

Advarer sin egen sønn

Peer Gaup frykter det verste, og vil ikke råde sin sønn til å ta over slik det nå er.

– Jeg vil absolutt ikke anbefale han til å begynne i reindriften, sier Gaup.

– Da er det slutt for familen?

– Ja.

– Er det så alvorlig?

- Ja.