Gaupe

Gaupen er et rovdyr i kattefamilien, som oftest er lysebrun med mørke flekker. Gaupen finnes i Vest-Europa og ned til Stillehavskysten, og også i Nord-Amerika. I Norge finner man gaupen i skogtrakter nordover til Finnmark.

Gaupen spiser pattedyr, spesielt hare, men også smågnagere, rev, rådur, sau, geit og fugl. Når gaupen skal jakte, smyger den seg så nært byttet som mulig før den slår til, fordi den mangler utholdenhet til en lengre jakt. Dyret bruker hørsel og syn under jakten, og kveler større byttedyr gjennom et strupebitt som lukker for tilførselen av oksygen. De mindre byttedyrene drepes med nakkebitt.

Elg

Elgen er Norges største nålevende pattedyr, og kan få en skulderhøyde på opp mot 2,3 meter. Elgen er et skogsdyr som lever av skudd, smågrener og bark om vinteren, og gress, urter og løv om sommeren. Elgen finnes kun i Skandinavia, Finland, det tidligere Sovjetunionen og Nord-Amerika.

I Norge har elgbestanden i lengre tid vært i vekst. På slutten av 1930-årene ble det felt rundt 1500 dyr i året - mens det siden begynnelsen av 1990-tallet har blitt felt mellom 35.000 og 40.000 dyr.

Se «Villdyrlegen» søndager klokken 20.00 på TV 2.

Les alt om «Villdyrlegen» her.

Kilde: Store norske leksikon