Kamuran Kaplan (Foto: TV 2)
Kamuran Kaplan (Foto: TV 2)

Ble tvangsinnlagt etter høyesterettsdom

Høyesterett besluttet mandag at den kurdiske trebarnsfaren Kamuran Kaplan, som har bodd og jobbet i Norge i mer enn ti år, skal utvises. Kort tid etter ble Kaplan tvangsinnlagt.

Umiddelbart etter at han ble kjent med dommen ble han tvangsinnlagt på psykiatriske avdeling i Stavanger med diagnosen akutt suicidal.

– Han er utrolig forvirret

Psykologene som har behandlet både far og familien er sjokkert over dommen.

– Han står i fare for å ta sitt eget liv når som helst. Han har planer, og han har nå skjermingsvakt 24 timer i døgnet. Han oppfyller nå kravene for en alvorlig depressiv lidelse med psykotiske symptomer. Han klarer ikke skille mellom fantasi og virkelighet, og han er redd for at de forgifter ham på sykehuset. Han er redd for at politiet skal komme og ta ham. Han er utrolig forvirret og har det veldig vanskelig.

Slik beskriver psykologspesialist Henning Melhus ved Stavanger Universitetssykehus situasjonen til Kamuran Kaplan etter at Høyesterett sist mandag besluttet at han skal utvises fra Norge og skilles fra familien sin.

Melhus har gjennom flere år arbeidet med familien og var den som formidlet dommen til Kaplan. Reaksjonen han da så gjorde at han umiddelbar tvangsinnla ham på psykiatrisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus.

Sønnene tryglet Konge og statsminister

At Kamuran Kaplan ikke lenger ser livet verd å leve skyldes særlig forholdet til de tre barna, og mest av alt hensynet til hans fem år gamle datter Rojin, som er født i Norge, men har fått diagnosen autisme og trenger oppfølging døgnet rundt.

– Det er jelt uforståelig det som har skjedd. Særlig med tanke på den faglige vurderingen vi har gjort hvor vi har sagt at den alvorlige belastningen familien har vært utsatt for har vært over enhver kritikk, og at disse barna har krav på å ha sin far til stede, sier Melhus.

TV 2 omtalte saken til familien for noen år siden. Da skrev de to guttene brev både til Kongen og statsminister Jens Stoltenberg, og tryglet om at familien måtte få bli i Norge.

– Vi er veldig glade i Norge, for vi ser ikke militære og politi i gatene, skrev de to sønnene blant annet i sitt brev i 2007.

Senere har mor og barn fått oppholdstillatelse for et år av gangen, mens fars sak har versert i rettssystemet. I mars i år besluttet Borgarting lagmannsrett at hele familien skulle få oppholdstillatelse, men den beslutningen omgjorde Høyesterett mandag.

– Jeg synes det er helt hårreisende. Jeg synes det er helt forferdelig at det går an å sette lovtolkninger foran menneskerettigheter og menneskeverd, og ikke minst barnekonvensjonen. Denne familien har lidd altfor lenge, sier Melhus.

Frykter krise for familien

Kaplan kom til Norge for over ti år siden. Han har siden 2003 harr fast arbeid, betalt skatt og leide gjennom mange år hus til seg og familien via Utlendingsdirektoratet. Likevel har han vært stemplet som illegal innvandrer til landet. Kastes far ut tror psykologene som har arbeidet med familien gjennom år at det fører til krise for hele familien.

– Mamma er ikke i stand til å ta vare på familien sin. Blir hun alene med barna tenker jeg at hele familien må legges inn. De vil ikke være i stand til å ta vare på seg selv, sier Melhus som sammen med andre psykologer har jobbet tett med hele familien gjennom år.

Mor, Naime Kaplan, fortviler over situasjonen familien er kommet i, og legger ikke skjul på at hun ikke makter å han ansvar for barna alene.

– Jeg er kjemperedd for ungene mine. Jeg kan ikke konsentrere meg, og jeg kan ikke kontrollere ungene mine. De bare låser døren og sitter på rommet. DE vil bare det, og de vil ikke snakke med meg heller, sier mor.

UNE tilfreds

Utlendingsnemnda som anket lagmannsrettsdommen til Høyesterett er tilfreds med dommen.

– Vi ser at vi har fått fullt medhold, og at Høyesterett mener at UNEs vedtak er gyldig, sier nemndsleder i Une, Anne Bruland, til TV 2 Nyhetene.

UNE vil ikke uttale seg om den akutte situasjonen for familien, men viser til Høyesteretts dom.

– Slik saken står i dag innebærer dommen at UNEs vedtak er gyldig, og det betyr at Kaplan er utvist fra Norge, sier Bruland.

I Stavanger har familien bred støtte både fra arbeidsplassen til far, Fellesforbundet, psykologene som har arbeidet med familien, og et stort kurdisk miljø, men Henning Melhus er ikke i tvil om hva som hadde skjedd om han ikke hadde grepet inn da dommen kom:

– Hvis jeg ikke hadde fått ham innlagt tror jeg han ville vært død i dag, sier Melhus.