GÅR AV: Even Nordstrøm går av som konsernsjef for A pressen. (Foto: Poppe, Cornelius/Scanpix)
GÅR AV: Even Nordstrøm går av som konsernsjef for A pressen. (Foto: Poppe, Cornelius/Scanpix)

A-pressens konsernsjef går av med umiddelbar virkning

Even Nordstrøm trekker seg etter over tre år i A-pressen.

Thor Gjermund Eriksen er konstituert som ny konsernsjef.

Even Nordstrøm har vært konsernsjef i tre og et halvt år i det som konsernet i en pressemelding beskriver som en svært krevende periode for A-pressen.

– Så langt har vi kommet oss godt gjennom den, og A-pressen er godt økonomisk rustet for framtiden. Fortsatt står selskapet overfor nye utfordringer. Det er nå riktig å la en ny leder gripe fatt i disse utfordringene, sier Nordstrøm i pressemeldingen.

TV 2 får opplyst at Nordstrøm ikke ønsker å gi noen ytterligere kommentar utover det som står i pressemeldingen.

Styreleder Jon M. Hippe sier styret vil takke Nordstrøm for en lang innsats for A-pressen.

– I hans periode som konsernsjef har A-pressen gjennomgått omfattende omstillinger og forbedringer. A-pressen er i dag et sterkt mediekonsern, sier han.