Predikant Rune Edvardsen. (Foto: TV 2)
Predikant Rune Edvardsen. (Foto: TV 2)

Dina-stiftelsen har for dårlig kontroll med pengegaver

Styret i Dina-stiftelsen har for dårlig kontroll med innsamlede midler. Det er konklusjonen i en fersk rapport fra Stiftelsestilsynet.

Nå skal Finanstilsynet gjennomgå hele regnskapet. Finanstilsynet gransker pengerot i Sarons Dal.

Styret i Dina-stiftelsen har for dårlig kontroll med pengegaver. Det er konklusjonen til Stiftelsestilsynet, etter å ha gransket stiftelsen. Stiftelsen ledes av predikant Rune Edvardsen, som også driver Troens Bevis, Sarons Dal i Kvinesdal. Edvardsens stiftelser samler inn mellom 40 og 50 millioner kroner i året.

Ikke gode nok formaliteter

Etter at TV 2 tidligere i høst avdekket pengerot i Dina-stiftelsen, ble det opprettet tilsynssak mot stiftelsen. Nå er konklusjonen klar.

– Generelt kritiserer vi stiftelsen for ikke å ha gode nok formaliteter rundt styrevedtak, sier seniorrådgiver Steinar Hatlestad i Stiftelsestilsynet til TV 2.

Dina stiftelsen er oppkalt etter en to år gammel kongolesisk jente som ble voldtatt av flere soldater. I hennes navn samles det inn penger, blant annet til et hjem for sexmisbrukte barn i Kongo.

TV 2 har tidligere fortalt at stiftelsen brukte innsamlede midler til å kjøpe bedre soningsforhold for de dødsdømte Kongo-fangene Tjostolv Moland og Joshua French. Dette ble gjort ved å gi månedlige bidrag til enken etter mannen de to er dømt til døden for å ha drept.

Bare deler tilbakebetalt

Tilsynet reagerer ikke på bidraget til enken, så lenge dette er forankret i et vedtak i Dina-stiftelsens styre. Men det er nettopp manglende økonomisk kontroll styret blir beskyldt for.

Under tilsynets granskning kom det fram at Dina-stiftelsen i 2009 lånte over 30 000 kroner til Moland og French. Bare deler av dette pengebeløpet er tilbakebetalt til stiftelsen.

– Vi ønsker at de skjerper rutinene rundt å følge opp hvor pengene blir brukt, sier Hatlestad.

Styret på sin side, hevder at de har full tillit til daglig leder i Dina-stiftelsen, Rune Edvardsen. Blant styrets fire medlemmer sitter Rune Edvardsens mor, Kari Edvardsen. Og Rune Edvardsen selv. I en pressemelding fra stiftelsen sier styremedlem og daglig leder Rune Edvardsen at «Styret står sammen om driften og det har aldri vært uenighet om beslutninger eller kritikk mot daglig leder.»

Knappe ressurser

TV 2 har tidligere avslørt at Dina-stiftelsen overfører 16 prosent av innsamlede midler til en annen stiftelse registrert i Kongo. Denne er ikke regnskapspliktig i Norge.

Rune Edvardsen har overfor TV 2, ved flere anledninger, nektet å legge fram et regnskap for denne stiftelsen. Regnskapet er heller ikke forelagt Dina-stiftelsens styre eller Stiftelsestilsynet. Likevel velger Stiftelsestilsynet nå å avslutte tilsynssaken. Dette begrunnes med sakens størrelse og knappe ressurser.

Men Finanstilsynet vil nå se på regnskapene. Finanstilsynet gransker nå revisorfirmaet som har godkjent regnskapene til Dina-stiftelsen og Troens Bevis. Det Kristiansand-baserte selskapet Revisjon Sør ønsker ikke å snakke med TV 2.