steinar_combo (Foto: TV 2)
steinar_combo (Foto: TV 2)

Steinar (86) må dusje på 15 minutter

Bydel Østensjø mener eldre og syke klarer seg med fem minutter på do, og et kvarter til å dusje. – Nesten ikke tid til å bli ferdig, sier Steinar Sletten.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den siste tiden har ansatte i hjemmesykepleien i bydelen Østensjø i Oslo vært utstyrt med håndterminaler der de blant annet registrerer hvor lang tid en hjemmesykepleier bruker hos tjenestemottaker.

De eldre ikke informert

Etter en to ukers kartlegging i august besluttet bydelen at tiden som skal settes av til et dobesøk skal reduseres fra ti til fem minutter. Også tiden til en rekke andre oppgaver, som matlaging, dusjing, måling av blodtrykk og hjelp med kateter har blitt satt ned. De nye tidene ble tatt i bruk for fire uker siden, uten at mottakerne av tjenestene ble informert.

– Det skal mye til for at en skal kunne komme seg inn en dør, sette på seg skotøy, vaske hender, hjelpe bruker inn på toalettet, hjelpe vedkommende ut igjen og skrive det inn i boka og så være ute igjen på fem minutter, sier hjelpepleier i Bydel Østensjø Beate Gundelack til TV 2 Nyhetene.

Dersom den som mottar hjemmesykepleie har fått vedtak om flere tjenester, blir de ulike tidene slått sammen til en totaltid. Dersom det kun er snakk om et toalettbesøk, økes tiden fra fem til sju minutter.

Ti minutter til middag

Tidligere hadde hjemmesykepleien i Østensjø 15 minutter til rådighet til å tilberede mat og drikke. Nå er denne tiden redusert til ti minutter, inkludert oppvask. Tiden blir den samme også dersom to bor sammen.

– Å varme en Fjordland–rett tar ca. fire minutter i mikrobølgeovn. Når vi skal varme to middager blir det åtte minutter, og så skal vi vaske opp etterpå. Det sier seg selv at det blir i korteste laget, sier hjelpepleier Monica Wold.

Avdelingssjef for rehabilitering og omsorg i Bydel Østensjø, Solveig Nyhamar, forsvarer endringene.

– Hele Oslo hadde i løpet av to uker i august en tidskartlegging av hjemmetjenesten. Vi så at der hvor vi hadde tidsestimert 2700 timer på en uke, så brukte de ca. 2000 timer. Og det var de selv som noterte da de gikk ut og inn. Vi hadde feil tid på oppdragene og ut fra det satte vi ned en gruppe både fra bestillerkontoret og fra hjemmetjenesten for å lage en riktigere mal for dette, sier Solveig Nyhamar.

– Er det altså nok med fem minutter til et dobesøk?

– Det kommer an på. Det vi har sagt er at hvis vi kan dokumentere over tid i noen tilfeller at dette tar lengre tid så vil det selvfølgelig gi seg utslag på vedtaket, sier Solveig Nyhamar.

– At et dobesøk tar mer enn fem minutter vet man kanskje ikke på forhånd?

– Man kjenner jo disse brukerne, man kjenner jo veldig mange av disse brukerne som man har inne i tjenesten og det er klart at tar et dobesøk lengre tid så går man jo ikke, sier Nyhamar.

Utsetter innsyn

TV 2 Nyhetene ba 23. november Bydel Nordstrand om å få se skjemaet som brukes til å måle ut tid til den enkelte brukeren i hjemmetjenesten, dersom et slikt eksisterer.

Bydelsdirektør Per Johannessen skriver i dag dette i en e-post til TV 2:

«Vi beklager ikke å ha fått besvart denne tidligere. Imidlertid ønskes det en nærmere juridisk vurdering av denne innsynsbegjæringen. Dette vil ta noe tid, men en vil komme tilbake med et endelig svar så raskt som mulig».

Ansatte i hjemmetjenesten i Bydel Nordstrand TV 2 Nyhetene har snakket med, har ikke sett noen oversikt over tidsestimat for bydelen, men opplever at tidene de får tildelt til hver bruker og hver tjeneste har blitt mindre.

Slik har Østensjø kuttet i tidsbruken (artikkelen fortsetter):

Jeg har ikke sett den oversikten men jeg ser hva bestiller sender i forhold til en ny bruker. Så setter de fem minutter til mat ganger to, fem minutter til stell ganger to og fem minutter til tabletter ganger to. Tiden har gått mye ned spesielt den siste måneden, sier hjemmesykepleier Astrid Sundt.

17 brukere på én formiddag

Når TV 2 Nyhetene treffer henne klokka 12:00 har hun siden 08:30 rukket innom 17 brukere, inkludert tre som skulle ha hjelp i dusjen.

– Det jeg tenker er at brukerne er ikke pakker vet du. Det er ikke rom for at det skal skje noe spesielt. Det har skjedd noe spesielt i dag, for det har skjedd et dødsfall. Og da betyr det at en må være der og den andre må ut og ta de oppgavene, sier Astrid Sundt.

Bydelsdirektør i Nordstrand Per Johannessen ønsket i dag ikke å kommentere saken.

– Nesten ikke tid til å bli ferdig

86 år gamle Steinar Sletten er en av nærmere 2000 mottakere av hjemmetjenester i Bydel Østensjø. Han er dårlig til beins og har hjerteproblemer. Han får ett daglig tilsyn samt hjelp til dusjing en gang i uka.

– Enkelte tar seg litt tid og andre er bare innom og skriver i boka og går. Det var et par stykker som var og dusjet meg, men de hadde nesten ikke tid til å bli ferdige, sier Steinar Sletten til TV 2 Nyhetene.

Datteren Turid Sletten er opprørt.

– Pappa som sitter her skal opp i annen etasje, han bruker litt tid. Han skal ha hjelp til å få av seg det han skal ha av seg, han skal inn i dusjen, de skal tørke ham og de skal følge ham og få på ham klærne. Han klarer ikke å bøye seg og må ha hjelp med å ta på sokkene. Hvordan de skal klare å dusje ham på 15 minutter det skjønner jeg ikke, sier Turid Sletten.

Grethe Bergheim Evensen har permisjon fra jobben som hjelpepleier i Nordstrand og jobber nå som tillitsvalgt for Fellesforbundet i Nordstrand.

– Vi får telefoner daglig nesten fra medlemmer som føler seg skviset når de jobber i hjemmesykepleien og i praktisk bistand. Skal det være sånn? Jobber vi ikke med mennesker? spør hun.

Stortingsrepresentant Laila Dåvøy (KrF) reagerer på innskrenkingen i hjemmesykepleien:

476138