Helsedirektoratet får kritikk for å usynliggjøre rapport om rusbehandling. (Foto: TV 2)
Helsedirektoratet får kritikk for å usynliggjøre rapport om rusbehandling. (Foto: TV 2)

Kritisk forskningsrapport ble usynliggjort

En svært kritisk forskningsrapport om tvangsbruk overfor rusmiddelavhengige, ble nøytralisert og ufarliggjort. Helsedirektoratet hyret inn PR-byrå for å lage pressemeldingene.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I Norge tvangsinnlegges rusmiddelavhengige som setter egen fysisk og psykisk helse i fare. En ordning som inntil i dag knapt vært gjenstand for evaluering eller granskning.

Kritikkverdige forhold

På sensommeren kom rapporten «Tvang overfor rusmiddelavhengige» på bordet. Denne avdekker flere svært kritikkverdige forhold rundt tvangsbruken. Forskerne bak rapporten konkluderer med at «helsemyndighetene har en formidabel oppgave foran seg på dette feltet».

Rapporten laget på oppdrag for Helsedirektoratet, og avdekker en rekke kritikkverdige og urovekkende forhold:*

  • Tvangsbruken er i strid med lovgivers intensjon.
  • Sosialarbeidere som i dag har makt til å få tvangsinnlagt mennesker har problemer både med kunnskap og holdninger.
  • Det er mangelfull kontroll av institusjonene.
  • Regelverket er uklart og lite oppdatert
  • Det er urovekkende store geografiske forskjeller i bruken av tvang.
  • Kvinner er overrepresentert i tvangsstatistikken

Truer rettssikkerheten

– Per i dag fungerer ikke systemet godt nok, det rapporten viser er det at på flere punkter er grunnlag for å gjøre endringer, sier professor Karl Harald Søvig, ved Universitetet i Bergen. Sammen med Bodil Ravneberg, Even Nilssen, Ingrid Lundebergog Kristian Mjåland står han bak rapporten fra UNI Rokkansenteret i Bergen.

– Hvem som velges ut for tvang er tilfeldig og uansett om man ser på tvang som et gode eller som et onde, så er det skjevt distribuert.

– Er det et rettsikkehetsmessig problem?

– Ja.

Mager omtale

Forskerne bak rapporten reagerer på at rapporten knapt fikk omtale i media. Aftenposten og Dagsavisen skal ha fått tilbud om saken, men begge avishusene valgte å droppe saken. NTB og NRK laget noen mindre saker, men uten at det ble vinklet på de kritiske momentene som forskerne påpeker.

– Hva synes dere om pressemeldingen, slik den gjengir rapporten?

– Det er vanskelig for meg å ta stilling til innholdet i pressemeldingen, her har man forskjellige roller. Jeg ville jo skrevet en annen pressemelding, hvis jeg hadde fått jobben, men jobben min har ikke vært å skrive pressemelding, men å prøve å skrive en forskningsrapport, sier Karl Harald Søvik.

– Dersom du leste pressemeldingen, der du ikke hadde hatt en rolle i utarbeidelsen, hva da?

– Jeg vil holde min mening om det for meg selv, sier jusprofessoren til TV 2 Nyhetene.

PR-byrå hyret inn

Helsedirektoratet hyrer PR-byrået Burson Marsteller Norge for å lage en pressepakke som skal presenteres for norsk presse.

PR-byrået snekrer sammen flere ”tannløse” og nøytrale pressemeldinger som utelater eller knapt problematiserer flere av de kritiske funnene. En gjennomgående tone i pressemeldingene er langt mer positiv, og står i skarp kontrast til forskernes kritiske funn.

Les pressemeldingne fra PR-byrået her:
Pressemelding om at tvang overfor rusmisbrukere øker

Pressemelding om regionale forskjeller på bruk av tvang

Les konklusjonen til forskerne i denne rapporten, og sammenlign med pressemeldingene: Tvang, byråkrati og praksis (Pdf-format)

– Betenkelig

Også flere eksperter innen rusfeltet, som TV 2 har vært i kontakt med, mener det er betenkelig at en så viktig rapport usynliggjøres.

Rapporten har knapt vært omtalt i media. Og dermed har dette heller ikke blitt noen politiske debatt eller fokus på rettssikkerhet og kritikkverdige forhold rundt bruken av tvang.

Og når rapporten ble presentert på et seminar i Helsedirektoratet, ble pressen ikke invitert. Flere eksperter og fagfolk mener pressemeldingene kan ufarliggjøre og nøytraliserer de kritiske punktene i rapporten er årsaken.

– I forhold til tvang, i forhold til rusproblematikk og i forhold til alt vi står oppe i dag, med tanke på diskusjonene rundt tvangsbruk, så tenker jeg at denne rapporten er helt sentral, sier fagsjef Peter Rognved ved Askøy Blå Kors Klinikk til TV 2 Nyhetene.

– Hvordan tolker du pressemeldingene opp mot essensen i rapporten?

– I beste fall er dette noen en har kommet til å overse på lik linje med at en overser nettopp disse gruppene ute i samfunnet. I verste fall er en redd for en diskusjon som er viktig, sier Rognved.

Fagsjefen ved klinikken på Askøy utenfor Bergen, har lang erfaring innen rusfeltet og med bruk av tvang. Også leder for Fagrådet innen rusfeltet i Norge, Erling Pedersen, stusser over måten media og offentligheten får presentert rapporten.

– Innholdet i rapporten er veldig viktig å få frem til ikke minst politiske myndigheter og til departement, derfor er det beklagelig hvis det er sånn at disse pressemeldingene ensidig forsøker å ta vekk hovedbudskapet gjennom forskningen. For dette er en forskning som vi har ventet veldig, veldig lenge, sier Pedersen til TV 2 Nyhetene.

-Du har lest forskningen og pressemeldingen, hva synes du?

– Jeg synes at forskningsresultatene er skremmende og utfordrende, og at det absolutt bør tas tak. Og da er det også litt forstemmende at pressemeldingen ikke klarer å få frem det som er essensen i denne nokså grundige og omfattende forskningen, sier Pedersen.

– Kan det ligger et motiv bak?

-Det vil jeg ikke har noen mening om, sier Pedersen som heller ikke forstår hvordan det er mulig å gjengi innholdet i rapporten på den måten som Helsedirektoratet har klart.

Se nyhetsreportasje i vinduet øverst.

Venter på forklaring

TV 2 har i flere dager forsøkt å få svar fra Helsedirektoratet på hvorfor pressemeldingene er så tannløse. Og hvordan dette har vært mulig når en tross alt har hyret inn et av Norges fremste PR-byråer.

I møte med avdelingsdirektør Arne Johannesen, som er sjef i får TV 2 ikke noe klart svar på hvordan det er mulig å ikke klare å trekke frem forskernes funn og problematisere disse.

– Hvis man da betaler et pr byrå og ønsker å formidle innholdet, hvorfor er ikke det formidlet bedre?

– Det må vi jo ta med PR-byrået i etterkant.

– Hvilket oppdag fikk Burson Marsteller?

La ikke føringer

– De fikk beskjed om å trekke ut essensen av rapporten og intervjue de personene som det var naturlig å intervjue i forbindelse med lanseringen av rapporten, forklarer Johannesen.

Han avviser at Helsedirektoratet har lagt føringer for hvordan pressemeldingen skulle se ut. Men samtidig innrømmer Helsedirektoratet at man har hatt løpende kontakt med Burson Marsteller underveis i prosessen. Og underveis ble også en av pressemeldingene som ble laget forkastet fordi den i ordlyden var for positiv til tvangsbruk.

Johannesen presiserer overfor TV 2 Nyhetene at han ikke kan stå inne for andre uttalelser enn det han selv står for i et lite avsnitt i en av de to omdiskuterte pressemeldingene.

– Pressemeldingen representerer direktoratets syn, i den forstand at vi sier at dette er et kontroversielt tema og at vi skal gå igjennom rapporten, så må de andre aktørene her stå for det de har sagt.

– Men du kan jo ikke fraskrive deg ansvar, du er tross alt ansvarlig for avdelingen som sender ut pressemeldingen.

– Jeg kan stå inne for det jeg har uttalt meg om, og antar at det de andre har uttalt seg om er i tråd med deres oppfatning.

Men, du representerer helheten her?

– Jeg har sagt at vi har fått oversendt rapporten og vi skal gå igjennom rapporten.

Les hele rapporten om tvang overfor rusmiddelavhengige (Pdf-format)

– Godt nok arbeid?

– Synes du dette arbeidet er godt nok?

– Det tror jeg du skal spørre informasjonsavdelingen om, sir Johannesen til TV 2 Nyhetene.

– Mange begynner å tendere til å tenke til at dette er en ufarliggjøring av en svært kritisk rapport. Så stiller man spørsmålet, hvorfor er pressemeldingen utformet slik?

– Det spørsmålet må stilles til vår informasjonsavdeling som håndterer media og har inngått disse avtalene. Og ikke med en fagavdeling, sier Johannsen.

I en e-post til TV 2 fredag bekrefter Helsedirektoratet at Johannesen er ansvarlig for arbeidet og således har han ansvar.

– Du har helhetsoversikten og helhetsansvaret, du kan jo ikke fraskrive deg det?

– Nei, jeg sier ikke det, men disse pressemeldingene kom på et tidspunkt hvor vi ikke hadde fått anledning til å gå igjennom rapporten.

– Hvordan kan dere sende ut en pressemelding uten å ha gått igjennom rapporten?

– Fordi vi ville sende ut en pressemelding for å gi beskjed om at rapporten har kommet, forklarer Johannesen.